Vandaag, 15 juni, is het Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling.

 

 

Wekelijks 22 meldingen van ouderenmis(be)handeling

In Vlaanderen werden vorig jaar 1122 situaties van ouderenmis(be)handeling geregistreerd door VLOCO, de CAW’s en hulplijn 1712. “Dit cijfer gaat specifiek over mis(be)handeling bij ouderen vanaf 60 jaar door personen die ze goed kennen en die ze vertrouwen: hun partner, kinderen of kleinkinderen, een professional.

...

 

 

 

Slechts 1 op de 2 ouderen durft erover te spreken

Het is bijzonder moeilijk voor betrokkenen om de stap naar de hulpverlening te zetten, net omdat de persoon die het geweldpleegt vaak iemand is die de oudere zeer goed kent en vertrouwt. ”Het aantal meldingen in Vlaanderen is dus sowieso het topje van de ijsberg,” waarschuwt VLOCO. “En dat heeft te maken met allerlei taboefactoren die meespelen. Er is veel schaamte om te moeten toegeven dat ze onheus behandeld worden, maar ook een sterke loyaliteit: “Het is en blijft mijn kind, mijn partner of … Slechts 1 op de 2 ouderen spreekt er met iemand over.”

 

Uit de oproepen naar VLOCO blijkt dat in 2022 psychische mis(be)handeling het vaakst voorkwam, gevolgd door fysieke mis(be)handeling en schending van de rechten van de betrokken oudere, zoals privacy en autonomie. In 66% van de aangemelde situaties werd het geweld gepleegd door mensen uit de zéér directe omgeving, zoals de partner of (schoon)kinderen. In dergelijke situaties van ontspoorde zorg is er zelden sprake van opzettelijke slechte bedoelingen. Integendeel, de pleger heeft vaak zelf ook hulp nodig, maar durft er niet mee naar buiten te komen vanwege schaamte en angst voor mogelijke gevolgen.

 

Bekijk hier de infographic en de video.     

 

 

 

 

Signalen herkennen en bespreekbaar maken

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits ondersteunt onze boodschap rond het sensibiliseren van het thema: “We zien dat ouderenmis(be)handeling nog te vaak onder de radar blijft. Ik vind het belangrijk om aandacht te vragen voor deze problematiek en te werken aan informeren en sensibiliseren. Samen met 1712 en CAW zetten we in op een laagdrempelig hulpaanbod voor ouderen en hun omgeving. En het is een sterkte dat hulp- en zorgverleners terechtkunnen bij VLOCO om hen te versterken in het herkennen van en omgaan met ouderenmis(be)handeling.”

 

Voor meer info, klik hier.

 

Bron: www.caw.be