Toekomstige projecten...


1. Toegankelijkheid voor senioren en mensen met een beperking bevorderen

De toegankelijkheid van openbare gebouwen, openbare ruimte,... wordt soms wel es over het hoofd gezien.  Het is niet altijd evident voor personen met een beperking om op iedere plaats gemakkelijk toegang te krijgen. De seniorenraad en de Focusgroep Personen met een beperking slaan de handen in elkaar om rond dit thema te werken. Hiertoe wordt een werkgroep samengesteld.

 

 

Uitgangspunt

'Wat toegankelijk is voor een persoon met een beperking,

is voor iedereen toegankelijk'.


2. Voldoende openbare toiletten.

In Poperinge en deelgemeenten zijn de beschikbare openbare toiletten vrij beperkt.  Voor de vele toeristen, wandelaars, fietsers,... is de aanwezigheid van openbare toiletten belangrijk.  Aandachtspunten zoals toegankelijkheid (zowel in tijd als in ruimte) en netheid mogen niet uit het oog verloren worden.


3. Mobiliteit

Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van het concept van basismobiliteit naar het concept van basisbereikbaarheid: van een aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd openbaar vervoer.  

Het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) volgt de ontwikkeling van het nieuwe concept op de voet en houdt de Poperingse seniorenraad op de hoogte van de vorderingen.  Het is een uitdaging om voor de specifieke lokale situatie in Poperinge (uitgestrekt/landelijk/lage bevolkingsdichtheid) afdoende bereikbaarheid te kunnen garanderen.


Suggestie?!

Heb je een suggestie waaraan de seniorenraad wat aandacht moet besteden? Heb je een idee rond een workshop of een evenement dat kan worden georganiseerd?  Laat het ons vlug weten...

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.