Ons memorandum

De seniorenraad acht het tot haar taak en verantwoordelijkheid om aan de lokale beleidsverantwoordelijken, huidige en toekomstige, de nodige aandacht te vragen voor de impact van de toenemende vergrijzing van onze stad.

 

Dit memorandum heeft niet de intentie volledig te zijn, maar biedt een aantal suggesties om, samen met wat reeds gerealiseerd is, kansen te creëren voor de ouderen om hun leven te faciliteren.

De seniorenraad pleit geenszins voor een eenzijdig seniorenbeleid maar veeleer voor een meer-generatie-samenleving, een beleid dat erop gericht is het welzijn van alle inwoners zowel jong als oud, te behouden en te stimuleren en zo te komen tot een evenwichtige leefgemeenschap.

 

Inspraak

 • Betrokkenheid van ouderen en hun organisaties bij opmaak lokaal meerjarenplan.
 • Tweerichtingsverkeer in communicatie : adviezen van de SAR dienen beantwoord te worden.
 • Verkiesbaarheid ouderen voor politieke participatie stimuleren en ondersteunen.

 

Strijd tegen armoede

 • Erkennen, in kaart brengen en aanpakken van armoedeproblematiek bij ouderen
 • Actief informeren van verlaagde tarieven en tegemoetkomingen. Drempel Sociaal Huis zo laag mogelijk houden.
 • Toekenning sociale woning : handhaving met aandacht voor bejaarde kansarmen.
 • De financiële drempel voor socio-culturele activiteiten/maaltijden verlagen : handhaving.

 

Zorg

 • Zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk in vertrouwde omgeving begeleiden/verzorgen : preventie/initiatieven mantelzorg…
 • Toereikend aanbod  creëren/handhaven van : dagverzorgingscentra, kortverblijf, dagopvang, nachtopvang, oppasdienst, klusjesdienst, boodschappendienst, poetshulp…

 

Welzijn

 • Behouden/versterken van de huidige ondersteuning van de seniorenverenigingen.
 • Opsporen van vereenzaamde ouderen en hulp op maat bieden.
 • Ondersteunen oudere vrijwilligers. Blijvende erkenning en waardering noodzakelijk.

 

Huisvesting

 • Bevorderen van voldoende betaalbare private en sociale huurwoningen.
 • Informeren van de inwoners over ‘aanpasbaar bouwen of verbouwen’ om het levenslang wonen te stimuleren : meegroeiwoningen.
 • Beter bekendmaken van het provinciaal steunpunt woningaanpassing/HABITO.
 • Renovatie van woningen verder stimuleren : aanpassingspremies promoten/uitbreiden…

 

Veiligheid/preventie

 • Zichtbare aanwezigheid zorgt voor een veilig gevoel. De wijkagent is geschikte persoon om als aanspreekpunt te fungeren. Aanwezigheid wijkagent verhogen.
 • Vorming rond verkeersveiligheid/valpreventie/EHBO…

 

Toegankelijkheid/bereikbaarheid

 • Lokale diensten en voorzieningen : gemakkelijk bereikbaar/laagdrempelig.
 • Bevorderen mobiliteit tussen Poperinge en deelgemeenten : onderzoek naar mogelijkheden.

 

Cultuur, sport en verenigingsleven

 • Het bestuur dient ouderen maximaal kansen te bieden om een actieve levensstijl te ontwikkelen en te onderhouden.
 • Ouderen moeten ten volle gebruik maken van het cultureel aanbod : toegankelijkheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid,…
 • Het bestuur moet blijven flexibel inspelen op de nood aan logistieke ondersteuning van verenigingen.

 

Levenslang leren

 • Oudereneducatie : i.s.m. seniorenadviesraad dient een passend leer- en vormingsbeleid te worden opgesteld.

 

De volledige tekst van het Memorandum kunt u hier raadplegen.

Download
MEMORANDUM 2013 - 2018
Memorandum 2013 - 2018 FULL.pdf
Adobe Acrobat document 312.3 KB