Ons memorandum 25 - 30

Het is al lang geen verrassing meer: Vlaanderen vergrijst en verzilvert en deze deze tendens houdt aan. 

In de volgende 10 jaar zal het aantal 65-plussers in Vlaanderen met bijna 20% toenemen. Ook het aantal 80-plussers stijgt razendsnel: namelijk met meer dan 30%. Vandaag telt de Poperingse bevolking 25% 65-plussers en in de komende lokale bestuursperiode komen daar nog 1.685 65-plussers bij. We evolueren dus stilaan naar een samenleving waarvan 1 op 3 inwoners ouder zal zijn dan 65 jaar!

 

Elk van hen heeft ontzettend veel te bieden.

Met decennia aan kennis en levenservaringen op zak, en goesting om zich betekenisvol in te zetten, zijn ouderen van onschatbare maatschappelijke waarde.

 

Niet alleen ouderen verdienen de nodige aandacht. Ook mensen met een beperking moeten ten volle en op alle domeinen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ook zij hebben heel wat te bieden en moeten de kans krijgen om hun talenten ten volle in te zetten.

 

Op dit enorm potentieel kunnen we als samenleving bouwen. 

Toch ervaren veel ouderen en mensen met een beperking hoe ze ànders worden behandeld, hoe ze op tal van vlakken worden uitgerangeerd, hoe de samenleving als het ware afstand van hen neemt, of geen rekening meer met hen houdt. 

 

De toename van het aantal ouderen en de verwachtingen van mensen met een beperking vragen om een breed, ambitieus en doordacht beleid, waarbij zowel ouderen als mensen met een beperking als actieve schakel kunnen deelnemen aan de samenleving, samen met andere generaties. 

Ook vraagt het een beleid met aandacht voor het versterken van mensen, zodat ze zélf de regie over hun eigen leven kunnen blijven behouden en dit op een actieve en kwaliteitsvolle manier.

 

Dit memorandum heeft niet de intentie volledig te zijn, maar biedt een aantal suggesties om, samen met wat reeds gerealiseerd is, nog meer kansen te creëren voor de ouderen en mensen met een beperking om hun leven te faciliteren.

 

De seniorenraad en de Focusgroep mensen met een beperking pleiten geenszins voor een eenzijdig beleid maar veeleer voor een meer-generatie-samenleving, een beleid dat erop gericht is het welzijn van àlle inwoners, zowel jong als oud, te behouden en te stimuleren en zo te komen tot een evenwichtige leefgemeenschap.

 

De volledige tekst van het Memorandum kunt u hier raadplegen.

Download
MEMORANDUM 2025 - 2030
Memorandum 2025 - 2030 FULL (07-11-2023)
Adobe Acrobat document 326.4 KB