Ons memorandum 19 - 24

Het is al lang geen verrassing meer: Vlaanderen vergrijst en verzilvert. Tussen vandaag en 2024, het einde van de komende lokale bestuursperiode, zal het aantal 60-plussers in Vlaanderen groeien met meer dan 13,4%. Samen zullen de 60-plussers dan zo’n 28,6% van de Vlaamse bevolking uitmaken. Bijna 1 op 15 Vlamingen zal ouder zijn dan 80. Een trend die zich ook in de jaren daarna nog lang verder zal zetten.


Al vraagt dat fenomeen ook om relativering. De vergrijzing is geen natuurramp die ons overkomt. Ouderen zijn actiever, gezonder en hoger opgeleid dan enkele decennia geleden. En ook ouderen die beperkingen of zorgnoden ondervinden, beschikken nog over heel wat competenties waarmee ze kunnen bijdragen tot een actieve, aangename en zorgzame gemeente.


Essentieel is dat elke oudere, wat zijn of haar situatie ook moge zijn, de kans blijft krijgen om actief ouder te worden. Dit houdt meer in dan fysiek actief zijn. Elke oudere moet de mogelijkheid krijgen om binnen zijn specifieke levensomstandigheden en competenties ouder te worden op een manier die zijn sociaal, mentaal en lichamelijk welzijn bevordert, om maatschappelijk te kunnen participeren en om zich te blijven ontplooien. En daar hebben de gemeenten heel wat hefbomen voor in handen. Hefbomen die bijdragen tot een leeftijdsvriendelijke gemeente. 


De seniorenraad pleit geenszins voor een eenzijdig seniorenbeleid maar veeleer voor een meer-generatie-samenleving, een beleid dat erop gericht is het welzijn van àlle inwoners zowel jong als oud, te behouden en te stimuleren en zo te komen tot een evenwichtige leefgemeenschap.

 

De volledige tekst van het Memorandum kunt u hier raadplegen.

Download
MEMORANDUM 2019 - 2024
Memorandum 2019 - 2024 FULL (23-11-2017)
Adobe Acrobat document 375.2 KB