2017 - Advies ICT


De werkgroep ICT van de seniorenraad buigt zich over de mogelijkheden die er zijn om het leven van senioren te faciliteren aan de hand van informaticatools, een toegankelijke website,… Een goede communicatie (brede zin van het woord) staat centraal als het gaat om senioren te informeren. Het communicatiemiddel is belangrijk, want senioren kennen niet steeds de laatste informaticatools. Het is noodzakelijk dat ook voor senioren alle informatie bereikbaar is.
Belangrijk in dit verhaal is ook te blijven inzetten op het aanbieden van aangepaste cursussen, workshops, (gratis/betaalbare) individuele begeleiding,… van senioren.

Download
ADVIES ICT
Advies ICT - 3.pdf
Adobe Acrobat document 391.2 KB

2016 - Advies Maeke Blydezaal


 

De seniorenraad stelt voor om te investeren in het inkleden van de Maeke Blydezaal. Het is een investering op lange termijn, die zichzelf zal terugwinnen. In de veronderstelling dat de Maeke Blydezaal nog een 10-tal jaar moet meegaan, dat er minstens 2 x per jaar sowieso een activiteit wordt voorzien waarbij de zaal wordt aangekleed, dan is de rekenoefening vlug gemaakt en zal op heel wat appreciatie kunnen rekenen van gebruikers, verenigingen en organisaties.

Download
ADVIES Maeke Blydezaal
ADVIES Aankleding Maeke Blydezaal.pdf
Adobe Acrobat document 317.8 KB

2016 - Advies Woonvormen


 

Met deze conceptnota wenst de werkgroep weliswaar een aantal alternatieve woonvormen voor te stellen, maar bovenal het lokaal bestuur te adviseren bij de beleidskeuzes inzake het toekomstige woon(zorg)aanbod in Poperinge. Hoe kunnen we in de toekomst zorgen voor een betere aansluiting van wonen, zorg en welzijn? Hoe kan de woonsituatie en de zorgsituatie aan elkaar gekoppeld worden en op elkaar inspelen, waardoor de zelfstandigheid van de oudere maximaal gevrijwaard kan blijven?

Download
ADVIES Woonvormen
Nota woonvormen - uitgebreide versie - u
Adobe Acrobat document 2.2 MB