Nuttige links

Federale pensioendienst (werknemerspensioenen)

Voorheen RVP of Rijksdienst voor Pensioenen


Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

Pensioenkas voor zelfstandigen 


Federale pensioendienst (ambtenarenpensioenen)

Voorheen PDOS of Pensioendienst Overheidssector


FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap

Informatie rond aanvragen Inkomensvervangende/integratietegemoetkoming en/of parkeerkaart.


Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling

Online meldpunt of telefonisch bereikbaar via 078 15 15 70.


Seniorennet

Portaalsite voor de actieve 50-plusser.


Vlaamse Ouderenraad

Komt op voor de belangen van de 60+'er in Vlaanderen. Adviseert over alle thema’s die het welzijn, de levenssituatie en de welvaart van de ouderen beïnvloeden.


 

WOAS

West-Vlaams Overleg Adviesraden voor SeniorenSociaal Huis Poperinge

Zoekt samen met de bezoeker naar oplossingen en antwoorden bij vragen rond  hulp, advies en inlichtingen i.v.m. welzijn, werk of wonen...Stad Poperinge

Officiële stadswebsite met vermelding van de stadsdiensten, activiteiten, recente nieuwtjes, wegeniswerken...