Nieuws...

Dementievriendelijk Poperinge! Doe mee aan de enquête.

 

In 2019 zou het stadsbestuur graag van start gaan als een dementievriendelijk Poperinge. Daarvoor willen we graag horen vanuit de personen met dementie zelf, hun mantelzorgers, professionelen en vrijwilligers wat er nodig is om van Poperinge een dementievriendelijke stad te maken.

 

Vul je mee de vragenlijst in? Jouw mening is van belang!

 

Liever de enqûete op papier? Haal je exemplaar af in Lokaal Dienstencentrum de Bres, het onthaal van het stadhuis, Huize Proventier of het Sociaal huis.

0 Berichten

Zwemmathon: De resultaten

In het totaal werd er bijna 250 kilometer gezwommen tijdens de verschillende zwemmathons:

 • Scholen:       122,4 km
 • Zwemclub:  11 km
 • Senioren:      22,4 km
 • Gezinnen:     94 km

Een mooie prestatie van alle groepen.  Naar verluidt hebben de senioren zich ferm geamuseerd en genoten van hun gratis koffie en gebak achteraf.

 

Op naar de volgende editie. ;-)

0 Berichten

Kwaliteit van het drinkwater in 2017

Drinkwater is water bestemd voor menselijke consumptie, dat dus veilig en gezond kan gedronken worden. Het drinkwaterbesluit vormt het algemene wettelijke kader voor de kwaliteitsgarantie van het drinkwater. Dit besluit legt de minimale kwaliteitseisen voor drinkwater vast en regelt de organisatie van een minimumcontrole op de productie en distributie van het drinkwater. Daarnaast gelden ook verplichtingen rond de operationele monitoring.

  

De watermaatschappijen zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wettelijk verplichte controle aan de kraan. Jaarlijks maken ze een controleprogramma op dat moet worden goedgekeurd door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)...

 

 

meer lezen 0 Berichten

Toneel- en muziekWIJZER

0 Berichten

Niet REnoveren maar BEnoveren!

BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en met deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Een geBENOveerde woning biedt vele voordelen op het vlak van leefkwaliteit, duurzaamheid, energiebesparing, onderhoud, ...

 

De brochure van de Vlaamse Overheid geeft uitgebreide informatie over het beter renoveren van je woning.

 

Nog niet overtuigd?  Klik dan op Meer lezen voor 10 goede redenen om je woning te benoveren.

meer lezen 0 Berichten

Vergadering Seniorenraad

 

De seniorenraad kwam op 8 november 2018 samen. Volgende agendapunten kwamen aan bod:

 • Lets Poperinge
 • Digitaal thuisplatform CUBIGO
 • Evaluatie seniorennamiddag
 • Advies verzekering
 • Knelpuntenwandeling
 • ...

 Alle verslagen kan je terugvinden op deze locatie.

0 Berichten

Nieuwe brandstofetiketten

Overal in Europa dezelfde etiketten

Sinds 12 oktober 2018 duiken er nieuwe etiketten op voor de brandstoffen. Ze verschijnen op nieuwe voertuigen en in de benzinestations in de Europese Unie. Die harmonisering van de brandstofetiketten vloeit voort uit een Europese richtlijn die beoogt om de consumenten te helpen bij hun keuze voor de correcte brandstof voor hun voertuig. Ze gelden ook in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedonië, Servië, Zwitserland en Turkije.

Meer lezen over dit thema doe je hier.

0 Berichten

Vervroegd pensioen nu ook mogelijk voor bruggepensioneerden

 Wie nu in het stelsel van SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag of het vroegere brugpensioen) zit, krijgt vanaf 1 januari 2019 de mogelijkheid om dit stelsel vóór de wettelijke pensioenleeftijd te verlaten wanneer voldaan is aan de leeftijds-en loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd rustpensioen.

 

Meer informatie kan je bekomen tijdens de zitdag van de Federale pensioendienst, telkens iedere 4de dinsdag van de maand van 9 tot 11u in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22 of bij de dienst Welzijn, iedere werkdag van 9 tot 12u, ook in het Sociaal Huis.

0 Berichten

Vrijwilligers gezocht voor vervoersdienst

 

Als vrijwilliger van de vervoersdienst sta je er voor in om inwoners (65+) met je wagen te brengen naar bvb. kapper, consultatie ziekenhuis, winkel…

Wij zorgen voor een kilometervergoeding en verzekering

 

Wens je meer info of wil je je kandidaat stellen?

 • Woon je in een deelgemeente en wens je mensen vanuit je buurt te helpen, neem dan contact op met NESTOR op het nummer 057 46 96 02.
 • Woon je in het stadscentrum en help je graag mensen uit je buurt, neem dan contact op met OCMW Poperinge op het nummer 057 30 98 66.

 

0 Berichten

Wordt Zwembad De Kouter zwemzotste zwembad van Vlaanderen?

Tussen 19 en 25 november organiseert het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid de actie 'Zwemzotste zwembad van Vlaanderen'. Om de titel van zwemzotste zwembad te halen moet er zoveel mogelijk kilometers bij elkaar gezwommen worden door minstens 4 doelgroepen.

 

Ook senioren kunnen hun steentje bijdragen!

Op volgende tijdstippen kunnen senioren 55+ ook hun steentje bijdragen en zoveel mogelijk lengtes zwemmen:

 • Dinsdag 20.11 tussen 15u30 en 16u30
 • Vrijdag 23.11 tussen 14u30 en 15u30

Deelnemers worden beloond voor hun deelname en krijgen naast een diploma ook gratis koffie en gebak (in de cafetaria van de bowling).

 

Hoe deelnemen?

Schrijf je op voorhand in via de website, via 057 34 66 26, via zwembad@poperinge.be) of aan de kassa van het zwembad.

 

 

0 Berichten

Houtkachel? Stook slim en zonder zorgen!

Hoe beter je stookt, hoe beter de verbranding en hoe minder ongezonde stoffen je in je woning en de buitenlucht brengt.


Stook slim met volgende tips:

 • Stook uitsluitend droog en onbehandeld hout. Vers hout laat je best één en liefst twee jaar onder een afdak drogen
 • Zorg voor een voldoende hoge, schone schoorsteen die goed trekt. Laat je schoorsteen minstens één keer per jaar vegen.
 • Kies voor een kachel met het juiste vermogen, aangepast aan de ruimte die je wil verwarmen. Vraag hierover advies aan je verkoper.

 

meer lezen 0 Berichten

Met de kleinkinderen online

Internet en andere media spelen een grote rol in het leven van kinderen en jongeren. Als grootouder hebben je heel wat vragen over dingen als schermtijd, gamen, privacy, sociale media… Vanuit een positieve kijk op nieuwe media kan je als grootouders jouw kleinkinderen hierin begeleiden.  

 

Waar en wanneer?

 • LDC De Bres, Veurnestraat 15 in Poperinge
 • 12 november van 14 tot 16u.

Wens je in te schrijven?

Neem dan contact op met VormingPlus op het nummer
(059) 50 39 52 of via e-mail oostende@vormingsplus.be.
Georganiseerd door Gezinsbond Poperinge, Huis van het Kind Poperinge - Vleteren, LDC De Bres

0 Berichten

Opgelet, modder op de weg!

Tijdens de herfstmaanden is het weer oogsttijd. Dit betekent een periode van hard werken voor de landbouwers maar ook een periode van verhoogde verkeersonveiligheid op de wegen rond de boerderijen en de velden. Vooral wanneer landbouwers hun oogst via de openbare weg moeten vervoeren, kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Tijdens het vervoer van de oogst is het natuurlijk onvermijdelijk dat aarde, suikerbieten, maïs, aardappelen, enzovoort op de weg vallen. Het af- en aanrijden met landbouwvoertuigen van de velden laat ook heel wat moddersporen op de weg achter.

Belangrijk voor de weggebruikers
Tijdens de herfstmaanden rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Breng begrip op voor de boeren die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat dit met zich meebrengt. Hou vooral rekening met besmeurde wegen. Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind maar pas je snelheid aan.

0 Berichten

Gemeenteraad oktober 2018

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 kwamen volgende punten aan bod:

 • Project Gasthuissite
 • Rioleringswerken Haringe
 • Verlegging Voetweg 24 (Roesbrugge)
 • Digitalisering krantencollecties

Een korte samenvatting van bovenstaande punten vind je hier.

 

0 Berichten

Brandveiligheid voor ouderen. Nooit te laat om er aan te beginnen!

Wat doe jij als het brandt bij jou thuis? Door de grote hoeveelheid rook zie je al snel niets meer en krijg je moeilijkheden met ademen. Na drie minuten ontstaat al een levensbedreigende situatie.

 

Hoe zorg jij ervoor dat je op tijd buiten geraakt. Of beter nog: Hoe kan je het voorkomen?

 

In de brochure van BESAFE lees je hoe je een fatale woningbrand kan voorkomen en welke maatregelen je vooraf kan treffen. Zo ben je alvast op de hoogte van de mogelijke gevaren en weet je wat te doen bij brand.

 

Weet, het brandt echt niet alleen bij een ander...

 

Jaarlijks sterven in België tientallen mensen door een woningbrand. Vaak merken deze mensen de rook of brand te laat op, waardoor veilig vluchten onmogelijk is. Mensen die het overleven, getuigen dat het een ingrijpende gebeurtenis is.

 

Ongeveer de helft van de doden bij woningbranden is ouder dan 65 jaar.

 

Verschillende maatregelen kunnen je kans op overleven vergroten, bijvoorbeeld rookmelders plaatsen en een vluchtplan opmaken....

meer lezen 0 Berichten

De seniorenraad waakt over de belangen van de Poperingse senioren. Deze raad geeft advies op eigen initiatief of op vraag van de lokale overheid over alle thema's die de senioren aanbelangen. De seniorenraad heeft als doel het bevorderen van een integraal ouderenbeleid in het belang van alle inwoners van Poperinge.

Contact

De seniorenraad is er ook voor u!

U kunt met uw vragen en opmerkingen die senioren aangaan bij ons terecht. U kunt ons bellen, mailen, gebruik maken van onderstaand formulier. Na ontvangst nemen wij contact met u op.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.Dit is waar wij om geven

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd aan de verschillende politieke partijen een memorandum overhandigd. De seniorenraad vond het belangrijk om de toekomstige beleidsmakers van de stad te informeren over de belangen van de senioren in Poperinge. Lees verder...


Om even bij stil te staan :

"Net toen de rups dacht dat zijn leven voorbij was, werd hij vlinder..."