Nieuws...

Hoe blij en positief blijven in deze tijden? 10 TIPS

Artikel uit MSN Lifestyle
Artikel uit MSN Lifestyle

Soms is het verleidelijk en makkelijk om negatief te denken, zeker in coronatijden. Maar het helpt je niet verder. Als je positief door het leven gaat, voel je je gezonder en gelukkiger!

 

Niet iedereen is een geboren optimist maar je kunt wel leren om positiever door het leven te gaan. Het maakt je leven een pak makkelijker en daar word je gelukkig van. Je straalt het bovendien uit om de mensen in je omgeving!

 

Hier volgen 10 tips om optimistisch en positief door het leven te gaan:

 1. Besef dat ups en downs de normaalste zaak van de wereld zijn. Iederéén heeft wel eens een dipje of een mindere dag of periode. Laat jezelf op zo'n momenten toe om wat triestig of minder goed gezind te zijn. Laat gerust je tranen de vrije loop, dat kan zoveel deugd doen!
 2. Focus op je sterke, positieve kanten. Schrijf op of denk na waar jij allemaal goed in bent. Wat zijn je kwaliteiten? Wat kun jij goed? Zo leer je om jezelf meer te waarderen en om trots te zijn op wie je bent en wat je doet. Want dat mag echt wel!
 3. Zit je in een moeilijke situatie? Bekijk ze dan eens van een andere kant. Een probleem benaderen vanuit een ander perspectief helpt om het te relativeren en het kan goede inzichten/oplossingen brengen.

 

meer lezen

Nood aan info of een babbel? Bel onze hulplijn.

 

 

De telefoonlijn ‘Poperinge Helpt en Luistert’ geeft vanaf heden niet alleen een antwoord op praktische vragen in verband met de coronacrisis, maar ook op zorg- en hulpverleningsvragen. De maatregelen om de strijd aan te gaan met het nieuwe virus, hebben namelijk ook een impact op het mentale welzijn van de inwoners van Poperinge. Daar wil de stad ook een antwoord op bieden. 

De telefoonlijn 057 346 500 staat open voor elke inwoner van Poperinge. Je kan er terecht met praktische vragen, maar indien nodig ook voor psychologische ondersteuning.

 • Heb je het moeilijk met het sociale isolement?
 • Ben je bezorgd over mensen in jouw omgeving?
 • Heb je nood aan een luisterend oor?
 • ...

De medewerkers van de hulplijn staan klaar om te luisteren en te helpen, 7 dagen op 7, telkens van 8 tot 20 u.

 

De eerstelijnspsychologe van Poperinge ondersteunt het team, en is ook beschikbaar om in gesprek te gaan met mensen met ernstigere psychische noden. 

Pensioenen en andere uitkeringen stijgen in maart 2020

 

In februari 2020 werd de index van de consumptieprijzen overschreden.  De pensioenbedragen worden  vanaf maart 2020 met 2 % aan de gestegen levensduurte aangepast. Ook de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) stijgen.

Een stijging met 2 % van het brutobedrag betekent niet noodzakelijk een stijging met 2 % van het nettobedrag!  Door de stijging van het brutobedrag worden de inhoudingen op dat bedrag ook aangepast.

TIPS in tijden van corona.

Deze Corona-impasse is een ideaal moment om jezelf iets nieuw te leren, om op zoek te gaan naar een nieuwe passie, om je sociaal engagement een boost te geven, ... Kortom, we kunnen deze periode gebruiken om onszelf te ontplooien en om meer dan ooit actief te zijn. Maar het is ook belangrijk om jezelf rust te gunnen. De Vlaamse Ouderenraad ging op zoek naar manieren om dat te doen van op afstand.

Bouw routine in
 
Veel dagelijkse gewoontes vallen weg nu. Probeer daarom toch routine in je dag te brengen. Sta op hetzelfde uur op en lunch bijvoorbeeld op vaste uren. Ook andere activiteiten zoals klusjes, tuinieren of wandelingen kan je een plekje in je agenda geven. Of vul dagelijks een kruiswoordraadsel of sudoku in.

meer lezen

Corona: Zit je met vragen? Contacteer dan één van de meldpunten!

Om tegemoet te komen aan die noden richt de lokale overheid drie telefonische meldpunten in:

 • Het meldpunt Poperinge Helpt: 057 346 500, beantwoordt alle vragen rond hulp- en zorginitiatieven (welzijn, sociale zaken, seniorenzorg, kinderopvang,  woonzorgcentrum enz.) of lijst die vragen minstens op (om later een zinvol antwoord door te spelen, van zodra beschikbaar).
 • Het meldpunt economie, specifiek voor handelaars, horeca, bedrijven en zelfstandigen, en gericht op (bedrijfs)economische vragen: 057 346 628.
 • Een algemeen meldpunt voor alle overige vragen: 057 346 660.

Deze 3 meldpunten zijn 7 dagen op 7 operationeel van 8 tot 20 u. tot zolang de crisis duurt.


Daarnaast kan je ook via mail je vraag stellen via corona@poperinge.be

TIPS voor minder mobiele mensen en risicogroepen in tijden van corona

 

MAALTIJDTIP

We leveren dagelijks verse en gezonde maaltijden aan huis of wie het wenst kan een afhaalmaaltijd komen halen aan de inkom van Huize Proventier.
De maaltijden bestaan uit soep, hoofdgerecht, dessert.
Indien gewenst houden we rekening met je dieet of snijden/malen/mixen we de maaltijd.

Meer info: 057 34 65 00 (maaltijden aan huis) of 057 34 66 24 (afhaalmaaltijden).

...

 

meer lezen

Verstrengde maatregels COVID19

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

 

 

 

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

 

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!   ...

meer lezen

Hoe stadsdiensten bereiken?

Zoals bekend kondigt de federale overheid vanaf 14 maart 2020 maatregelen af met als doel het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus.

Voor Poperinge betekent dit concreet dat alle stads- en ocmw diensten en -gebouwen gesloten zijn.  Dit houdt in dat onder andere de sportinfrastructuur, het Sport- en Recreatiebad De Kouter, het Hopmuseum, de bibliotheek en de Stedelijke Kunstacademie voor het publiek gesloten zijn,  dit (voorlopig) tot en met vrijdag 3 april 2020. De diensten blijven wel telefonisch of per mail bereikbaar.

Het Recyclagepark en de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee vormen hierop de enige uitzondering.  Deze twee diensten blijven open volgens de gewone openingsuren.

Een beperkt aantal loketdiensten blijven in die periode alleen voor dringende zaken en enkel op afspraak open.  Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail:


Tot slot verwijzen we graag naar de website www.poperinge.be waar je heel wat online dienstverlening vindt (aanvragen attesten, subsidies, inname openbaar domein, …).

 

Corona-virus - UPDATE

Coronavirus: Fase 2 gehandhaafd, overgang naar de federale fase en bijkomende maatregelen

 

Zoals aangekondigd op 10 maart jl. wordt de evolutie van de verspreiding van het coronavirus dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren is immers niet dezelfde als die van vandaag of morgen. Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Deze vergadering van de NVR werd gehouden in het verlengde van de vergaderingen van de deskundigengroepen, namelijk de Risk Assessement Group en de Risk Management Group...

 

meer lezen

Wat kunnen we zelf doen om verspreiding te voorkomen?

Financiële tegemoetkoming voor rookmelders voor doven en slechthorenden

Erkende doven en slechthorenden kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor speciale rookmelders met felle lichtflitsen en trilplaten, maar dat die tegemoetkoming bestaat is nog te weinig bekend.

 

Sinds 1 januari moeten alle woningen in Vlaanderen verplicht een rookmelder hebben. Maar voor doven en slechthorenden is zo'n klassieke rookmelder weinig zinvol. De overheid voorziet daarom in een tegemoetkoming voor speciale, duurdere rookmelders met felle lichtflitsen en trilplaten. Erkende doven en slechthorenden kunnen er zo vijf aanvragen.

 

 

meer lezen

Oproep aan mannen en vrouwen van 50 tot 74 jaar!

Maart is internationaal de maand van de strijd tegen dikkedarmkanker.

 

Vroegtijdige opsporing van deze kanker verhoogt de kans op genezing. Mannen en vrouwen van 50 t.e.m. 74 jaar kunnen om de twee jaar gratis een stoelgangstaal laten testen via het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.

 

Maar wat is dat nu eigenlijk, dat bevolkingsonderzoek?

Bekijk hier het filmpje.

De nieuwe website van de stad online...

 

Vandaag, om 9.30 u stipt,  staat de nieuwe website van de stad online.  De nieuwe module zou de bezoeker in staat moeten stellen om vlugger terug te vinden naar wat hij of zij op zoek is.

 

Neem vlug een kijkje: www.poperinge.be.

 

Gemeenteraad februari 2020

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 24 februari 2020 kwamen volgende punten aan bod:

 • Collectieplan bibliotheek
 • Oprichting afdeling dans
 • Samenwerking Wonen - Welzijn
 • Motie vervoersplan NMBS
 • Belastingen en retributies
 • Verleggen Voetweg 64
 • Straatnaamgeving 'Mézièreplein'

Een korte samenvatting van bovenstaande punten vind je hier.

 

0 Berichten

Vergadering seniorenraad februari 2020

 

Op 6 februari 2020 kwamen in de vergadering van de seniorenraad volgende punten aan bod:

 • Programma Seniorgames 2020
 • Mobiliteitsplan vervoersregio
 • Nieuws vanuit de adviesraden
 • Evaluatie nieuwjaarsreceptie
 • ...

 

Het volledige verslag kan je hier raadplegen.

 

De volgende vergadering vindt plaats op 2 april 2020.

 


De seniorenraad waakt over de belangen van de Poperingse senioren. Deze raad geeft advies op eigen initiatief of op vraag van de lokale overheid over alle thema's die de senioren aanbelangen. De seniorenraad heeft als doel het bevorderen van een integraal ouderenbeleid in het belang van alle inwoners van Poperinge.

Contact

De seniorenraad is er ook voor u!

U kunt met uw vragen en opmerkingen die senioren aangaan bij ons terecht. U kunt ons bellen, mailen, gebruik maken van onderstaand formulier. Na ontvangst nemen wij contact met u op.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.Dit is waar wij om geven

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd aan de verschillende politieke partijen een memorandum overhandigd. De seniorenraad vond het belangrijk om de toekomstige beleidsmakers van de stad te informeren over de belangen van de senioren in Poperinge. Lees verder...


Om even bij stil te staan :

"Net toen de rups dacht dat zijn leven voorbij was, werd hij vlinder..."