Nieuws...

Opgepast voor opdringerige deur-aan-deur-verkopers!

Af en toe zijn er meldingen van opdringerige verkopers, van onder andere onderhoudscontracten, die van deur tot deur gaan. Deze verkopers hebben vaak een opgesteld contract bij zich en gebruiken onderhandse technieken om een handtekening af te dwingen.

 

Een aantal van die technieken zijn:

 • Beweren dat het tekenen verplicht is (al dan niet vanuit de stad);
 • Ferme kortingen beloven die niet in het contract opgenomen zijn;
 • Aanpassing van de datum op het contract, zodat de verplichte bedenktermijn nog voor het ondertekenen al verstreken is.

Je bent niet verplicht om onmiddellijk een contract aan te gaan! Lees het goed na alvorens te ondertekenen, en vraag desnoods bedenktijd!

Dit is een vorm van misbruik van vertrouwen, en je kan hiervoor aangifte doen bij het lokaal commissariaat van de politie.

0 Berichten

Het waterverbruik bij de Vlaming thuis

 

Deze studie brengt voor het eerst het watergebruik door Vlaamse waterhuishoudens gedetailleerd in kaart. 504 Vlaamse huishoudens registreerden gedurende twee weken in 2016 hoeveel keer ze water gebruikten, voor welke huishoudelijke toepassing (bv. toilet, vaatwasmachine,…) en van welke waterbron (leiding-, regen-, grond- en flessenwater). De registratie is aangevuld met een algemene bevraging en literatuurstudie naar het watergebruik per toepassing.

 

 

meer lezen 0 Berichten

Zwemmen voor 65-plussers

 

ZWEMMEN

Op dinsdagen en donderdagen tijdens schoolweken is het instructiebad op volgende tijdstippen uitsluitend voorbehouden voor senioren 65+:
- 07:00 - 08:45u
- 15.30 - 16.30u

Je kan er rustig zwemmen met leeftijdsgenoten. Inschrijving vooraf niet nodig.

AQUAGYM

Op woensdagochtend is er tussen 10.45-11.30u aquagym.
Let op: registreren en een beurtenkaart aankopen noodzakelijk.

meer lezen 0 Berichten

20% meer thuiswonende 80-plussers tegen 2027

Het aantal alleenwonende 80-plussers en 80-plussers in een tweepersoonshuishouden stijgt in de komende 10 jaar met bijna 20%. Uit deze cijfers blijkt duidelijk het belang van woningen die aangepast zijn aan de behoeften en noden van de oudste groep ouderen. De Vlaamse Ouderenraad greep de uitnodiging aan voor een parlementaire hoorzitting over de toekomst van de aanpassingspremies voor ouderen en personen met een handicap. We pleitten er voor een betere ondersteuning voor woningaanpassingen.

Belang van woningaanpassingen
Naarmate mensen ouder worden, hebben ze soms nood aan aanpassingen in hun woning. Een handvat bij het toilet, een inloopdouche in plaats van een bad, elektrische rolluiken, een traplift, bredere deuropeningen zodat er een rolstoel of rollator door kan, ... Die aanpassingen zijn belangrijk om op een goede manier lang thuis te kunnen blijven wonen. Tegelijk kosten dit soort ingrepen vaak heel wat geld en energie. Daar is ondersteuning voor nodig.

meer lezen 0 Berichten

Toneelvoorstelling VRIENDINNEN - humor & ontroering

0 Berichten

Gemeenteraad januari 2018

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 29 januari 2018 werden volgende agendapunten behandeld:

 • Gemeentelijke codex
 • Digitalisering audiovisueel archief
 • Grondruil Bloemenstraat - Klaverweg
 • Wijziging reglement afvalstromen
 • Charter werftransport
 • Verlegging Voetweg 55 Reningelst
 • ...

  

Een korte samenvatting vind je hier.

0 Berichten

Een eivolle Gotische zaal met de nieuwjaarsreceptie van de seniorenraad

 

Op 25 januari organiseerde de seniorenraad hun tweede editie van de Nieuwjaarsreceptie. Er wordt afgeklokt op 250 aanwezigen. Het doel van de seniorenraad om hun werking toe te lichten en naambekendheid te bevorderen, is  zeker geslaagd.

 

Monique Masschelein, voorzitter van de seniorenraad roept iedereen op om 'wakkere burgers' te zijn en te blijven. Er werd tevens stilgestaan bij het recente Memorandum dat de seniorenraad opstelde. Dit memorandum duidt de werkpunten voor de volgende beleidscyclus aan voor een niet onbelangrijke doelgroep, de senioren, of in andere termen 28% van de Poperingse bevolking. 

 

 

meer lezen 0 Berichten

Tournée Minérale

 

Voor de tweede maal op rij doet Poperinge mee aan Tournée Minérale.  De ganse maand februari geen alcohol drinken, wie durft de uitdaging aan? Jij? Samen met je vereniging, familie of vrienden?  Schrijf je dan in via volgende link: https://goo.gl/5D9XdE, klik op ‘volgende’ en vul je gegevens in.

 

Ongetwijfeld zijn er met het nieuwe jaar heel wat plannen gesmeed en voornemens gemaakt. Weet dat goede voornemens het meeste kans op slagen hebben, als je start in februari in plaats van januari.

meer lezen 0 Berichten

Tips voor het veilig (elektrisch) fietsen

 

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) ijvert voor veilig verkeer. Het verkeer in Vlaanderen wordt steeds drukker en complexer. Het is niet vanzelfsprekend om je op veilige manier een weg te banen doorheen deze soms chaotische toestanden.

 

Voor tips, lees verder.

 

 

meer lezen 0 Berichten

Opgelet, ophalingsdagen restafval gewijzigd!

De ophaaldagen voor restafval wijzigen vanaf 1 januari 2018.

Voortaan zijn dit de ophaaldagen voor de witte zakken:

 • sector 1 op vrijdag
 • sector 2 op maandag
 • sector 3 en 4 op dinsdag.

De Gasthuisstraat behoort voortaan tot sector 1 in plaats van 2. De Krombeekseweg en Sint-Sixtusstraat binnen de Ring behoren voortaan tot sector 2 in plaats van 3.

 

Kijk dus goed naar je afvalkalender voor je je afval buiten plaatst. Heb je vragen over de afvalkalender, contacteer dan de omgevingsdienst op 057/346280 of milieu@poperinge.be.

meer lezen 0 Berichten

Gratis juridisch advies

 

Iedereen kan terechtkomen in een situatie die juridische vragen of problemen met zich meebrengt. Vanaf 1 januari 2018 kan iedere inwoner van Poperinge gratis juridisch advies krijgen via de dienst rechtshulp en dit elke eerste woensdag van de maand van 14 tot 15.30 uur in het Sociaal Huis (spreekruimte gelijkvloers).

 

Je kan er terecht voor tal van vragen: echtscheidingsproblemen, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, loonbeslag … Je brengt best alle documenten mee die met je probleem te maken hebben.

 

 

meer lezen 0 Berichten

Wat verandert er zoal vanaf 1 januari 2018?

Een nieuw jaar betekent meestal een hele resem aan nieuwe regels die van start gaan. We lijsten de belangrijkste op:


De beurstaks stijgt opnieuw

De taks op aandelen stijgt van 0,27 naar 0,35 procent, die op obligaties wordt 0,12 in plaats van 0,09 procent.


Belastingvrij spaarplafond gehalveerd

De interesten op de spaarboekjes zullen dan niet meer vrijgesteld zijn van belastingen tot 1.880 euro per persoon, maar tot 940 euro, bijna een halvering dus.       
    
Suikertaks wordt verhoogd

De suikertaks, de taks op frisdranken en andere suikerhoudende dranken, wordt verhoogd.

 

meer lezen 0 Berichten

Sneeuwtelefoon

 

 

Het stadsbestuur van Poperinge zet heel wat medewerkers in om ’s nachts en overdag uit te rukken bij sneeuw- en ijzelproblemen. De administratieve diensten van de afdeling Techniek  bedenken mogelijke trajecten, treffen alle voorbereidingen, zoeken naar verbeteringen en  zorgen ervoor dat iedereen goed geïnformeerd is.

  

Meer info rond het strooiplan? Klik hier.

 

Ook de sneeuwtelefoon is bereikbaar...  

   

meer lezen 0 Berichten

Lokaal Diestencentrum De Bres, elkaar ontmoeten en zoveel meer...

Het lokaal dienstencentrum De Bres is een ontmoetingsruimte waar je terecht kan voor informatie, ontspanning en vorming. Er worden ook heel wat diensten aangeboden zoals het restaurant, pedicure, kapper en bad/douche gebruik. In De Bres wordt er aandacht geschonken aan ouderen, mantelzorgers en kwetsbare doelgroepen. Het dienstencentrum ondersteunt de gebruikers om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Door samen te werken met lokaal actieve verenigingen en organisaties worden laagdrempelige en toegankelijke activiteiten georganiseerd.  Ook is het LDC de thuishaven van het Thuiszorgkruispunt. Zij staan in voor het coördineren van zorg bij zorgbehoefte. Daarnaast zijn er in het LDC 3 aanleunflats beschikbaar...

 

meer lezen 0 Berichten

Rusthuisfacturen worden duurder!

Het Socialistisch Ziekenfonds analyseerde facturen van 3 000 leden die in woonzorgcentra wonen. Daaruit blijkt dat de betaalbaarheid van het verblijf in een WZC onder druk staat. De prijzen stijgen en het inkomen van heel wat ouderen blijkt niet voldoende om hun verblijf te betalen.

 

Het ziekenfonds gaat na in hoeverre een verblijf in het woonzorgcentrum (vroeger rusthuis) al dan niet betaalbaar is. Daarnaast wordt ook gekeken hoe deze betaalbaarheid geëvolueerd is de afgelopen 2 jaar. De zogenaamde rusthuisbarometer bekijkt zowel de dagprijs als de gevraagde supplementen. De dagprijs is een vast bedrag dat de bewoner betaalt voor zijn verblijf, ongeacht zorgbehoefte of inkomen.

meer lezen 0 Berichten

De seniorenraad waakt over de belangen van de Poperingse senioren. Deze raad geeft advies op eigen initiatief of op vraag van de lokale overheid over alle thema's die de senioren aanbelangen. De seniorenraad heeft als doel het bevorderen van een integraal ouderenbeleid in het belang van alle inwoners van Poperinge.

Contact

De seniorenraad is er ook voor u!

U kunt met uw vragen en opmerkingen die senioren aangaan bij ons terecht. U kunt ons bellen, mailen, gebruik maken van onderstaand formulier. Na ontvangst nemen wij contact met u op.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.Dit is waar wij om geven

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd aan de verschillende politieke partijen een memorandum overhandigd. De seniorenraad vond het belangrijk om de toekomstige beleidsmakers van de stad te informeren over de belangen van de senioren in Poperinge. Lees verder...


Om even bij stil te staan :

"Net toen de rups dacht dat zijn leven voorbij was, werd hij vlinder..."