Inkomensgarantie voor ouderen: Versoepelingen verblijf en nieuwe controleprocedure

Vanaf 25 juni 2022 veranderen de verblijfsvoorwaarden om de IGO te kunnen ontvangen en de controleprocedure van deze voorwaarden.

De verblijfsvoorwaarden worden versoepeld: 

De IGO-gerechtigden moeten enkel hun verblijven van meer dan 5 opeenvolgende dagen of 6 nachten (de dagen van vertrek naar het buitenland en van aankomst in België tellen niet mee) in het buitenland meedelen. 

De controleprocedure wordt aangepast: 

Op willekeurige data gaan we na of de IGO-gerechtigde effectief in België verblijft door een aangetekende brief met ontvangstbericht te sturen.

...

 

 

Deze controle gebeurt niet voor personen die een IGO ontvangen en:

  • ouder zijn dan 80 jaar;
  • in een rusthuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT) of in een psychiatrische verzorgingsinstelling verblijven;
  • ingeschreven zijn op een OCMW-adres;
  • een erkende handicap hebben met een verlies aan zelfredzaamheid van minstens 7 punten, erkend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid;
  • een handicap hebben en een tegemoetkoming voor hulp van derden ontvangen, of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

 

Deze personen kunnen wel gecontroleerd worden als de Pensioendienst vermoedt dat er fraude is.

 

Alle IGO-gerechtigden zullen in de komende weken een informatieve brief ontvangen over deze wijzigingen.

 

 

Wil je meer weten over de IGO?

Raadpleeg de website van de Federale pensioendienst.