Seniorenraad adviseert het stadsbestuur rond toekomstige klimaatacties!

 

Stad Poperinge werkt binnenkort, in samenwerking met stad Ieper, een nieuw gemeenschappelijk klimaatplan uit met de ambitie om tegen 2030 enerzijds minstens 40% CO2 te reduceren en anderzijds de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken. 

 

De  stedelijke adviesraden en de bewonersplatforms kregen de kans om een stukje mee te schrijven aan het nieuwe klimaatplan. Een kans die de seniorenraad met beide handen heeft gegrepen, want het is 5 voor 12 als we de  opwarming van de aarde willen tegen gaan en indijken. 

 ...

De seniorenraad ging ten rade bij hun achterban en resumeerde de adviezen in diverse rubrieken. Onder de thema's energie/wonen, mobiliteit, consumeren en korte keten (lokaal),.... werden tal van praktisch haalbare voorstellen en doelstellingen opgelijst.

  

Kort samengevat kunnen we besluiten dat de seniorenraad heel wat belang aan het klimaatthema  hecht en bereid is in de toekomst samen met het stadsbestuur/-diensten hieraan mee te werken/mee te denken. Een aangename en leefbare omgeving is van groot belang nu, en moeten we ook kunnen garanderen voor de volgende generaties.

Het advies van de seniorenraad kan je raadplegen door te klikken op onderstaande link:

Download
1171_001.pdf
Adobe Acrobat document 657.1 KB