Tegemoetkoming voor mensen met chronische incontinentie, stomazorg en peritoneale dialyse.

 

Voor mensen met incontinentieproblemen kon men speciale zakken voor inzamelen incontinentiemateriaal aankopen en kon men die deponeren op dinsdag-, vrijdag- en zaterdagnamiddag tussen 13u en 15.30u in de daartoe voorziene containers in WZC Huize Proventier. 

 

Door het matig succes, mede te wijten aan de nogal omslachtige procedure, werd gekozen voor het geven van een tegemoetkoming die wordt gestort op je kredietrekening voor de afhaling van het restafval. Je hoeft dus geen aparte zakken meer aan te kopen en ook  niet meer te sleuren met afvalzakken. Je deponeert het incontinentiemateriaal gewoon in de restafvalcontainer en klaar is kees.

 

 

...

 

Deze tegemoetkoming is van toepassing voor inwoners van Poperinge met chronische incontinentie. Ook mensen met  stomazorg of peritoneale dialyse (thuis) kunnen gebruik maken van deze tegemoetkoming.  De tegemoetkoming moet jaarlijks aangevraagd worden bij het stadsbestuur aan de hand van een aanvraagformulier en een medisch attest.

 

 

Alle informatie, evenals het digitaal aanvraagformulier vind je via deze link. Lukt het niet om de aanvraag te doen, bel dan naar de dienst Seniorenzorg op het nummer 057 346 500. Zij helpen je verder om je aanvraag tot een goed einde te brengen.