Wat zijn de plannen van de nieuwe regering rond de pensioenen?

De regering voorziet, onder andere, volgende hervormingen:

  • Deeltijds pensioen
  • Verhoging van het minimumpensioen
  • Solidariteits- en ZIV-bijdrage
  • Pensioenbonus

...

 

Deeltijds pensioen

Om de effectieve loopbaanduur van de werkenden op te trekken, zullen er maatregelen genomen worden op het vlak van het deeltijds pensioen.

 

Dit deeltijds pensioen zal:

  • een aanvullende regeling zijn voor het einde van de loopbaan, die de andere, bestaande regelingen niet zal vervangen (landingsbanen, loopbaanonderbreking, vervroegd pensioen, …);
  • toegankelijk zijn voor alle werkenden (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) die voldoen aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen.

 

Verhoging van het minimumpensioen

Het minimumpensioen zal geleidelijk aan opgetrokken worden richting 1 500 EUR netto.

 

Het pensioenplafond zal in eenzelfde verhouding als het minimumpensioen verhoogd worden en minstens een evenredige tred houden met de loonstijgingen bij de actieve bevolking.

 

Solidariteits- en ZIV-bijdrage

De drempelbedragen die van toepassing zijn op de solidariteitsbijdrage en de ZIV-bijdrage zullen aangepast worden om te vermijden dat deze bijdragen de verhoging van het minimumpensioen neutraliseren.

 

Pensioenbonus

Om de mensen te belonen die langer werken, voeren we (opnieuw) de pensioenbonus in om meer pensioenrechten op te bouwen. Zodra u voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen, begint u de pensioenbonus op te bouwen.

 

Deze regeling wordt ingevoerd voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

 

De volledig tekst van het regeerakkoord lees je hier

 

Bron: Federale Pensioendienst