Wie krijgt de coronapremie van 300 EUR?

De federale regering geeft u een tijdelijke bijkomende sociale premie om u te helpen het hoofd te bieden aan de financiële moeilijkheden door de gezondheidscrisis: de premie COVID-19.

 

Wie krijgt de premie?

  • Mensen met leefloon of financiële steun van het OCMW,
  • mensen die een IGO (inkomensgarantie voor ouderen) of een GIB (gewaarborgd inkomen voor bejaarden) ontvangen of
  • mensen die inkomensvervangende of integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid ontvangen.

 

 

Hoeveel krijg ik?

50 EUR netto per maand, van juli tot en met december 2020, of in totaal 300 EUR. Op deze premie moet u geen belastingen betalen.

 

Wanneer ontvang ik de premie COVID-19?

U ontvangt de premie van juli tot en met december 2020. De betaling van juli gebeurt op het einde van de maand. 

 

Wat moet ik doen om de premie COVID-19 te ontvangen?

 

Niets! Je ontvangt de premie COVID-19 automatisch.