Nieuw openbaar Vervoersplan - Vervoersregio Westhoek

 

Op 3 juni hield de VVRR Westhoek een online-sessie  met haar stakeholders. Deze sessie is vlekkeloos verlopen, dankzii de moderator Bart Noels, die op een vlotte wijze de vraag- en antwoordmomenten kon dirigeren en dat in samenspraak met Lieven Van Eeno, medevoorzitter van de VVRR, vertegenwoordigers van de N.M.B.S., de Lijn en Amber Koone, de projectleider van het vervoer op maat.

 

Een korte voorstelling werd gegeven van de organisatie van het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het vervoer op maat.

 

...

 

 

Op de vraagstellingen werden aan de RPO Ieper - Veurne volgende bijkomende inlichtingen verschaft:

  1. De rode lijn, die loopt door Ieper is een samenloop van 03 lijnen nml. Poperinge-Diksmuide, Ieper-Roeselare, stadslijn naar Jan Ypermanziekenhuis. Dit houdt in dat Poperinge Diksmuide één lijn is zonder overstappen.
  2. Op zondag rijden de meeste bussen niet en moet men beroep doen op het Flex-net ( deel van het vervoer op maat )
  3. Tijdens de schoolvakantieperiode vallen ook een deel bussen weg zodat het woon-werkvervoer eveneens beroep moet doen op het Flex-net.
  4. De mobipunten moeten nog verder uitgewerkt worden en zullen ingericht worden volgens de noden ( zie het reglement hierbij in bijlage). Dit zal bepaald worden door de Vlaamse Regering.
  5. De bestaande haltes zijn in kaart gebracht en zullen deel uitmaken van start- of eindbestemmingen van het Flex-net
  6. Het is belangrijk haltes in te richten aan de bedrijventerreinen. Deze zullen het voorwerp uitmaken van een besluitvorming van de Vlaamse Regering.
  7. De grensoverschrijdende in te richten lijnen ( Poperinge- Hazebroeck en Ieper-Armentières ) maken het voorwerp uit van bijkomende studie en beïnvloeden  niet rechtstreeks het vervoerplan van de Westhoek
  8. Budgettering en tarifering: zie het vervoerplan. Het vervoer op maat valt volledig onder de bevoegdheid van de VVRR.
  9. De Budgetten  worden per vervoerregio verdeeld in verhouding tot de belangrijkheid van de verschillende netten. Wat de Westhoek betreft gaat de grootste hap naar het vervoer op maat.  

De volledige opname van de informatieve webinar duurt 52 minuten en kan je hier bekijken. De volgende stappen in de implementatie staan vermeld in de webinar.

 

Onderaan deze pagina vind je het “Nieuw Openbaar Vervoerplan” Westhoek.

 

Dit reglement wordt eind juni – begin juli ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van de betrokkenen gemeenten.

 

 

Opmerkingen/bedenkingen rond het vervoersplan kunnen uiterlijk tegen 25 juni gestuurd worden naar de voorzitter van het RPO Ieper-Veurne, Eddie Vintevogel

 

Download
Nieuw Openbaar Vervoersplan - VVR Westhoek
VVR Westhoek - Nieuw Openbaar Vervoerpla
Adobe Acrobat document 3.3 MB