Zitdagen personenbelasting 2019

 

Is jouw fiscale situatie jaar na jaar hetzelfde? Dan beschikt de fiscus over alle gegevens. Jouw belastingbrief is vooraf ingevuld  en je krijgt meteen een simulatie van het belastingresultaat (hoeveel je moet bijbetalen of zal terugkrijgen). Als je akkoord gaat met dat voorstel (voorstel van vereenvoudigde aangifte), moet je helemaal niets doen. Binnen enkele weken/maanden krijg je dan automatisch de definitieve afrekening (die normaal gezien niet meer zal wijzigen).

Maak je geen zorgen als je deze aangifte nog niet hebt ontvangen. Het rondsturen ervan loopt tot eind mei. Het heeft geen zin om de FOD Financiën voor het einde van de maand te contacteren...

Is jouw fiscale situatie niet stabiel (hypothecaire lening, uitgaven voor kinderopvang, onderhoudsgeld, inkomsten uit het buitenland, giften,….) dan ontvang je geen voorstel van vereenvoudigde aangifte maar moet je een gewone aangifte doen die je ofwel online kan invullen via Tax-on-web ofwel op papier.


Heb je een algemene vraag, dan kan je terecht bij het Contact Center van de FOD Financiën op het nummer 0257 257 57, elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17u.

 

Wens je hulp bij het invullen van je belastingaangifte dan kan je zoals elk jaar– zonder afspraak- elke werkdag terecht van 9u tot 12 (in juni doorlopend over de middag tot 15u) in het belastingkantoor Ieper (0257 61 460), Arsenaalstraat 4,  waar men je gratis zal helpen bij het invullen. Uiterste datum voor die hulp is 28/06/2019.

 

Zitdagen in Poperinge
Voor de Poperingse belastingplichtigen die zich moeilijk naar Ieper kunnen verplaatsen of niet over een computer beschikken om de aangifte online te raadplegen, zijn er opnieuw enkele zitdagen in het Lokaal Dienstencentrum De Bres (Veurnestraat 15). Die plaatsen zijn echter beperkt en vinden plaats op:

  •  Vrijdag 10 mei van 9-12u en 13-16u
  •  Maandag 13 mei van 9-12u en 13-16u
  •  Dinsdag 14 mei van 9-12u en 13-16u
  •  Woensdag 15 mei 9-12u en 13-16u
  •  Donderdag 16 mei van 9-12u en 13-16u

Het gaat niet om vrije zitdagen, dus enkel de personen die zich vooraf inschrijven, worden bediend! Inschrijven kan pas vanaf 2 mei, van 9 tot 12u en van 13 tot 16u en enkel telefonisch.  Inschrijven doe je via het nummer 057 346 282.

 

Wat breng je mee?

  • Jouw identiteitskaart. Indien je ook een aangifte wenst te doen van een andere Poperingenaar (gemeld bij inschrijving), breng dan een volmacht* en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon mee.

* tekst volmacht: Ondergetekende, …………………………… geeft de toelating aan ………………………… om mijn aangifte personenbelasting aanslagjaar 2019 te doen tijdens de zitdag van de FOD Financiën. (datum) (handtekening)

  • Alle fiches m.b.t. inkomsten 2018 = lonen, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte, pensioenen, aanslagbiljetten van onroerende voorheffing/grondlasten, verplicht aan te geven roerende inkomsten, ontvangen huurgelden handelszaken enz. (ook buitenlandse inkomsten: bij gebrek aan fiscale fiche eventueel via bankrekeninguittreksels)
  • Alle fiscale attesten van uitgaven 2018 = pensioensparen, giften, attesten kinderopvang, attesten levensverzekering en/of interest/kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen, uittreksels onderhoudsgeld, uittreksel van voorafbetalingen enz.
  • Alle bewijsstukken worden teruggegeven. U dient ze wel bij te houden omdat ze later eventueel nog kunnen opgevraagd worden!
  • Indien je een nieuw rekeningnummer wenst te vermelden: IBAN-rekeningnummer mee te brengen.