Heel wat interesse voor de toelichting rond waardig levenseinde!

Een  70-tal mensen  woonden op 23 april de infonamiddag  'Tijdig nadenken en plannen omtrent waardig levenseinde' bij.

 

Na het welkomstwoord van schepen Bryan Vanderhaeghe gaf André  Van Nieuwkerke, de voorzitter LEIF West-Vlaanderen een uitvoerige beschrijving van waar je best op voorhand aan denkt en plant, voor wanneer het onvermijdelijke gebeurt. Mariola Farina, informatiemedewerkster bij LEIF Heuvelland bracht bij de toelichting haar aangrijpend persoonlijk verhaal.

 

Uit de namiddag kunnen we concluderen dat we ons gans leven plannen en dat we er ook moeten voor zorgen dat we plannen maken en onze naasten informeren wat we willen of niet willen als we aan het eind van ons levensverhaal staan...

De verschillende wetgevingen en medische mogelijkheden kan heel wat ellende vermijden bij het levenseinde.

 

Heb je hierover vragen, dan kan je terecht bij LEIF West-Vlaanderen of één van de huizen van de mens.  Je kan ook terecht bij de dienst Welzijn voor wat betreft de wilsverklaringen en/of registratie van de wilsverklaring euthanasie.

 

Een brochure van LEIF West-Vlaanderen kan je bekomen in het Sociaal Huis.