Terugkoppeling resultaten bevraging 'Oud is goud'.

 De huidige beeldvorming omtrent ouder worden is niet altijd positief. Senioren/ oudere volwassenen worden te vaak gezien als passief, afhankelijk, hulpbehoevend,…  Zij hebben het gevoel niet meer als volwaardig lid te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Op een bepaalde leeftijd voelt men zich vaak ‘afgeschreven’, wordt er minder gevraagd naar hun mening, worden ze bijvoorbeeld niet meer gevraagd om een lezing te geven, wordt er geen beroep meer gedaan op hun opgedane kennis,…   

 

Verschillende stadsdiensten en de seniorenraad willen deze beeldvorming ombuigen. Het startschot van het project 'Oud is goud’ werd gegeven in januari 2024 met de campagne ‘Proud to be (st)oud’.  Er werd een bevraging georganiseerd waarin we nagingen hoe er in Poperinge gekeken wordt naar ouder worden, welke vooroordelen er in onze maatschappij leven, en of het beeld dat we hebben van de oudere strookt met de realiteit. Alle leeftijdsgroepen van Groot-Poperinge werden aangemoedigd om de bevraging in te vullen. Er werden 195 formulieren zowel op papier als digitaal ingevuld...

  

Terugkoppeling bevraging

De resultaten van de bevraging, verwachtingen van de invullers, en de daaruit voortvloeiende doelstellingen stellen we graag voor op dinsdag 27 augustus om 19u in de gotische zaal, Grote Markt 1, 8970 Poperinge.

Vooraf inschrijven via oudisgoud@poperinge.be of via De Bres 057 34 66 24 of dienst welzijn 057 30 98 79.

 

We lichten al een tipje van de sluier! Wist je dat onze Poperingse:  

  • Jeugd bij het ouder worden uitkijkt naar kleinkinderen, geen school en pensioen?
  • Jongvolwassenen het meest bang zijn om ziek te worden of dementie te krijgen?
  • 51- 60 jarigen uitkijken naar kleinkinderen, minder drukte en meer vrije tijd? 
  • 71-80 jarigen het meest bang zijn om afhankelijk te worden, aftakeling en eenzaamheid? 
  • 91 plussers het belangrijk vinden om gezond te blijven? 

Heb je zelf interesse om mee te denken welke acties er georganiseerd kunnen worden tot het verbeteren van de beeldvorming? 

Wil je mee werken aan activiteiten? Wil je een bepaalde rol opnemen in dit proces? 

Laat dit dan weten via bovenstaande contactgegevens of via de collega’s van de (buurt)De Bres, Dienst Seniorenzorg, dienst Welzijn of via de seniorenraad.  

 

 

“Als je goed bent, ben je nooit oud”