Nederlandstalige covergroep op de Parkconcerten i.s.m. Atelier Estrade (De Lovie)