Fiscale fiches pensioen

Elk jaar bezorgt de Federale Pensioendienst (FPD) de fiscale gegevens van de gepensioneerden aan de FOD Financiën, zodat zij de belastingaangiftes kunnen voorbereiden.

In België hebben de gepensioneerden, op enkele uitzonderingen na, hun fiscale fiche niet nodig omdat de FOD Financiën al de nodige gegevens heeft om hun belastingaangiftes op te maken.

 

Alle gepensioneerden zullen ten laatste begin april 2023 hun fiscale fiche online kunnen raadplegen op mypension.be en in hun eBox. Gepensioneerden die hun e-mailadres geregistreerd hebben op mypension.be of in de eBox ontvangen een melding in hun mailbox.

 

 

De FPD verstuurt standaard een fiscale fiche via de post naar:

  • bewindvoerders;
  • de langstlevende huwelijkspartner (of wettelijk samenwonende partner) van gepensioneerden die in de loop van 2022 overleden zijn;
  • gepensioneerden die hun belastingaangifte op papier indienen;
  • gepensioneerden die een gezinspensioen ontvangen waarvan een deel van het pensioen op de fiche van de huwelijkspartner vermeld wordt (in bepaalde gevallen).

 

 

Alle gepensioneerden die nog een papieren fiscale fiche nodig hebben, zullen die ook ontvangen! De andere gepensioneerden die een papieren versie willen, kunnen die aanvragen vanaf 17 april 2023 via een speciale aanvraagmodule en de Pensioenlijn 1765, 24/24u en 7/7 dagen.

 

Het volledig bericht van de FPD kan je hier raadplegen.