Zaal huren in Poperinge?

LDC De Bres
LDC De Bres

Poperinge verhuurt zalen van zowel AGB De Kouter, het OCMW als van de stad. Om de afspraken en prijzen te uniformiseren werden de reglementen herzien. Daarnaast kan je de infrastructuur nu ook voor privéfeesten huren.

 

Er was een grote kloof tussen de verschillende reglementen, zowel qua tarief als andere bepalingen. Bij de ene reservatie werden wel energiekosten aangerekend, bij de andere dan weer niet. Voor soortgelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld een fuif, een maaltijd of een vergadering, was er dan weer een ander tarief naar gelang de zaal. Daarnaast kreeg de stad steeds vaker de vraag van inwoners om de zalen voor privéfeesten te huren.

...

 

Maeke-Blydezaal
Maeke-Blydezaal

De vier bestaande reglementen van de diensten Jeugd, Cultuur, De Bres en Sport werden samengevoegd tot één reglement binnen de entiteiten stad, OCMW en AGB. Een groot deel van de afspraken wordt zo gemeenschappelijk. Enkel bepalingen specifiek voor een bepaalde dienst zijn in een apart hoofdstuk opgenomen.

 

Categorieën

 

Privéfeesten worden toegelaten in 6 zalen: OC d’Hoge Schole, OC De Bampoele, OC De Croone, OC Karel de Blauwer, De Speelveugel (tot 22 u.) en de kleine polyvalente zaal in De Kouter.

 

 

De Speelveugel
De Speelveugel

Activiteiten worden in 5 categorieën onderverdeeld: dynamische activiteiten zoals een fuif of feest, niet-dynamische activiteiten zoals concerten, theatervoorstellingen, quizzen en beurzen, maaltijden of recepties, niet-commerciële tentoonstellingen en activiteiten met een educatief, sportief of recreatief karakter.

 

Huurders blijven onderverdeeld in 3 groepen, maar er wordt nu een reservatietermijn aan gekoppeld. Onderwijsinstellingen, Poperingse politieke partijen, bewonersplatforms, feescomités en betoelaagde Poperingse verenigingen kunnen een jaar op voorhand reserveren. Andere Poperingse verenigingen zonder eigen infrastructuur of personeel en Poperingse particulieren kunnen 9 maanden op voorhand reserveren.

CC Ghybe
CC Ghybe

Privéfeesten kan je pas 6 maanden op voorhand vastleggen. Ondernemingen en niet-Poperingse gebruikers kunnen ook 6 maanden op voorhand reserveren.

 

De tarieven worden jaarlijks op 1 juni geïndexeerd.

 

Het reglement van de zalen kan je hier raadplegen.

  

 

Hoe aan de slag om je evenement te organiseren? Klik hier.