Advies herinrichting stationsomgeving

De stationsomgeving in Poperinge is aan vernieuwing toe. Het openbaar domein is verouderd, niet meer goed ingericht en de voorzieningen voor fiets, bus en auto zijn weinig aantrekkelijk of ontoereikend. Om de site op te waarderen tot een volwaardig en modern mobiliteitsknooppunt wordt een masterplan opgemaakt.

 

Ook de seniorenraad werd  om een advies gevraagd. Hiertoe werd een korte vragenlijst opgemaakt. De resultaten van de bevraging werd gegoten in een advies en bezorgd aan het stadsbestuur.

...

 

Bij deze gaat onze bijzondere dank ook uit naar iedereen die heeft meegeholpen aan de bevraging. Dit maakte het mogelijk om rekening te houden met wat leeft bij de Poperingse senioren.

 

Het opgemaakte advies kan je hier nalezen.

 

Alle verstrekte adviezen vindt je terug via deze link.