Project HAIRE: Isolatie en eenzaamheid van senioren in plattelandsomgeving doorbreken.

Stad en OCMW Poperinge zijn partner in het project HAIRE. Dit staat voor Healthy Ageing Through Innovation in Rural Europe.

Met dit project willen wij het welzijn van senioren in Poperinge en deelgemeenten verbeteren, de isolatie en eenzaamheid op het platteland doorbreken. Tal van vrijwilligers en professionelen binnen de zorg ondersteunen hen hierbij. Om dit te kunnen realiseren hadden wij de hulp nodig van 75 senioren. 

 

In Poperinge en deelgemeenten werden 75 zestigplussers geïnterviewd. Op basis hiervan wordt enerzijds het welbevinden in kaart gebracht en wordt er een individueel actieplan opgesteld. Anderzijds moeten deze interviews leiden tot een 'community rapport' met allerhande verbeterpunten voor de buurt...

 

4 vrijwilligers vanuit de diensten Nestor, Bres, Proventier en sociale dienst gingen op stap met een uitgebreide vragenlijst rond algemeen welzijn, wat de senior vindt van zijn buurt, welke activiteiten er kunnen georganiseerd worden en hoe iedereen daaraan kan deelnemen. Welzijn is een woord dat van belang is in ieders leven en op elke leeftijd. Zinvolle en leuke activiteiten voor ouderen zorgen al snel voor een goede sfeer. Een aantal vragen rond het sociaal netwerk kwamen ook aan bod. 

 

Het interview duurde anderhalf tot twee uur. De geïnterviewde kon kiezen uit een telefonisch of fysiek contact om deze enquête in te vullen. Vanzelfsprekend werden alle veiligheidsmaatregelen omtrent corona in acht genomen bij een persoonlijk contact. Deelname was geheel vrijblijvend en om de zestigplusser te bedanken werd een Pop-kadobon van 20 euro aangeboden ofwel kon men kiezen uit 2 gratis maaltijden aan huis bezorgd door Proventier. De aangereikte namenlijst van de interviewkandidaten kwamen voornamelijk vanuit de diensten Nestor, Bres, Seniorenzorg, Seniorenraad en mantelzorgers via de dienst welzijn. 

 

Eén van de vrijwilligsters die zich engageert om deze bevragingen af te nemen, is Hilde Lemarcq. Hilde is buddy bij de sociale dienst en één uit de duizend. Zij heeft kleur aan het leven van haar ‘maatjes’. Hilde kan goed luisteren zonder oordelen en er gewoon zijn voor de ander. 

 

Tijdens de Haire-bevraging communiceert Hilde liefst face-to-face en houdt niet zo van een bevraging via de telefoon. Je mist de helft van het gesprek en de mimiek ontbreekt. Als je bij iemand thuis over de vloer komt, dan maak je meteen ook kennis met de volledige leefomgeving. Dat maakt praten net iets makkelijker. Overal was Hilde welgekomen en de koffie met koekjes stonden klaar. Dus… afvuren die vragen! 

 

Al snel ondervond Hilde dat deelnemers vanaf 85 jaar bevragen niet zo evident is. Mensen zijn hardhorig, soms al eens verward en hebben minder voeling met de thema’s die aan bod komen. Een regelmatig terugkerende uitlating tijdens de bevraging die gehoord werd: ‘dat zal niet meer voor mij zijn’ of ‘het is goed zoals het nu is’ in het geval mensen nog mobiel zijn en zich nog met hun eigen wagen kunnen verplaatsen.

 

Soms is het ook goed om de senioren gewoon eventjes te laten praten (los van alle vragen). Mensen voelen zich dan ook vrijer om te spreken. Sommige ouderen hoef je maar weinig munitie te geven om ze aan het woord te laten over het verleden en zouden hun hele leven vertellen als je ze laat praten. 

 

Hilde ondervond ook zaken om over na te denken bij zichzelf. Er is een groot verschil tussen wat een mantelzorger aangeeft van noden als de verzuchtingen van de hulpbehoevende zelf. De mantelzorger slaat de nagel op de kop! De gesprekken met mantelzorgers zijn opstekers voor dit project. Soms bestaat er nog wel eens de drempel bij senioren om zorg in te schakelen.

 

Veel gehoorde opmerkingen kwamen ook aan bod omtrent het openbaar vervoer. Basismobiliteit verandert naar basisbereikbaarheid. Vervoer op maat wordt een groot probleem voor mensen die geen beroep kunnen doen op kinderen of familie omdat de belbus van de Lijn in de toekomst verdwijnt. De publieke dienstverlening op het platteland sterft uit, bankkantoren sluiten de deuren. Lokale handelaars als bakker, slager en kruidenierswinkel zijn niet langer rendabel. Dorpscafés kunnen niet overleven en sociale contacten verwateren. Eenzaamheid neemt toe en is bij veel senioren een grote last om dragen. 

 

Hilde haalde genoegdoening uit de vele interviews die ze voerde. Over enkele maanden komt een vervolggesprek met de geïnterviewden. Kleine initiatieven kunnen een dynamiek op gang brengen in de dorpen. Het lokaal bestuur met de inspraak van de bewoners zijn daarbij van groot belang willen we de veerkracht van de dorpen verbeteren. Tenslotte zal iedereen hier wel bij varen.