Geef onze stationsomgeving mee vorm. Jouw mening is belangrijk!

De stationsomgeving in Poperinge is aan vernieuwing toe. Het openbaar domein is verouderd, niet meer goed ingericht en de voorzieningen voor fiets, bus en auto zijn weinig aantrekkelijk of ontoereikend. Om de site op te waarderen tot een volwaardig en modern mobiliteitsknooppunt wordt een masterplan opgemaakt.

De NMBS, Infrabel, De Lijn en de Provincie West-Vlaanderen staan in nauw overleg met Poperinge, maar de inwoners van Poperinge worden ook betrokken. Vanaf zaterdag 2 oktober tot en met zondag 10 oktober 2021 zullen in de wachtzaal van het station informatieve panelen voorzien worden die de start van de opdracht aankondigen en toelichten. 

 

 

De informatieborden die momenteel staan in het station, kan je ook bekijken via volgende link: INFOPANELEN STATIONSOMGEVING37,6 MB (poperinge.be). Het stadsbestuur heeft ook een vragenlijst gericht aan de inwoners en reizigers. Het is zeker ook een meerwaarde om deze beknopte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst vind je terug via volgende link: Bepaal mee de toekomst van de stationsomgeving - Poperinge

Zij polsen ook naar uw mening over enkele specifieke stellingen om zo ruimtelijke intenties te kunnen onderbouwen of te ontkrachten. Tevens voorzien ze aandacht naar mogelijke toekomstige, tijdelijke of definitieve invullingen van het stationsgebouw zelf. Op deze wijze kunnen ze een toekomstvisie opmaken waarvoor een breed draagvlak is. Het uiteindelijke doel is de versterking van de stationsomgeving op het vlak van duurzame mobiliteit. 

 

We rekenen alvast op jullie medewerking. Zo kunnen we van de stationsomgeving een locatie maken op maat van iedereen en voor de senioren in het bijzonder.