Terugbetaling psychologische zorg vanaf 1 september ook voor 65-plussers

Terugbetaling van consultaties bij de psycholoog, en dat zonder doktersvoorschrift en ongeacht je hulpvraag. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe overeenkomst rond psychologische zorg tussen het Riziv, de FOD Volksgezondheid en de sector. Eerder al viel de discriminerende leeftijdsgrens van 64 jaar weg. Door de combinatie met deze nieuwe maatregelen, zal in België iedereen kunnen rekenen op toegankelijke geestelijke gezondheidszorg, en dat vanaf 1 september 2021.

 

In 2018 liet voormalig minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, weten dat een bezoek aan de psycholoog onder bepaalde voorwaarden zou terugbetaald worden voor volwassenen tot en

 

met 64 jaar. Er was namelijk een netwerk rond psychologische hulp voor kinderen en jongeren en een netwerk rond hulp voor volwassenen tot 64 jaar, maar geen netwerk voor ouderen.

 

De Vlaamse Ouderenraad kaartte dit aan als discriminerend voor ouderen. Later dat jaar werd dan ook aangekondigd dat de netwerken tussen zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen op punt gesteld zouden worden.

 

Tijdens de coronacrisis werd beslist dat videoconsultaties en fysieke consultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog worden terugbetaald voor 18 tot 65-jarigen. Later in de crisis werd dat alvast uitgebreid naar 65-plussers.

 

Die terugbetaling werd echter gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Om er recht op te hebben, had je een doorverwijzing nodig van je huisarts of van een arbeidsgeneeskundige. Verder gold de terugbetaling enkel voor bepaalde psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik. Ten slotte kon je niet bij elke psycholoog terecht, enkel zij die mee in het systeem stapten. En dat aantal was beperkt, want deze psychologen leverden volgens de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen daarmee zo'n 20% van hun omzet in.

 

 

Mensen die aan die voorwaarden voldeden, hadden per jaar recht op een terugbetaling van maximaal 8 sessies bij een psycholoog. Per consultatie betaalden zij nog 11 euro, of 4 euro als zij recht hadden op een verhoogde tegemoetkoming.

 

Die voorwaarden vallen nu weg. Wel wordt in de overeenkomst onderscheid gemaakt tussen eerstelijnspsychologische zorg en gespecialiseerde psychologische zorg, voor mensen met een onderliggende psychologische aandoening. Als je naar de eerstelijnspsycholoog gaat, krijg je 8 sessie terugbetaald. Ga je naar een gespecialiseerd psycholoog, heb je recht op 20 terugbetaalde sessies.

 

Meer informatie

Lees de overeenkomst op de website van het Riziv.

 

 

Bron: Vlaamse ouderenraad