Oplossing voor mantelzorgers in zorgnood.

 

Vzw Het Havenhuis en WZC Zilvervogel Reninge slaan de handen in elkaar om aan mantelzorgers, die het zelf niet meer kunnen instaan voor de thuiszorg, een oplossing aan te bieden. Het is een gecombineerd aanbod vanuit de VAPH-sector en ouderenzorg.

 

 

Een aantal voorbeeldjes om dit combi-aanbod duidelijk te maken: 

  1. Een 79-jarige papa zorgt al gans zijn leven voor zijn kind met een meervoudige beperking (55 jaar), maar kan de zorg thuis niet meer aan omwille van toenemende zorgnoden bij zichzelf.Een opname in een WZC is aangewezen, doch papa wil zijn kind dicht bij zich in de buurt, in een zorginstelling “op maat” van zijn zoon.
  2.  Een 45-jarige dame met een degeneratieve aandoening gaat plots veel sneller achteruit, waardoor de ondersteuning die zij thuis krijgt van haar bejaarde mama niet meer voldoet aan haar toegenomen zorgzwaarte. Een opname in een VAPH-instelling is aangewezen, doch de twee dames willen samen verhuizen naar een zorgaanbod op maat van hen beiden.

 

Op de zorgsite in Reninge is er mogelijkheid om op dergelijke ondersteuningsvraag een antwoord te bieden, want VAPH en ...

ouderenzorg hebben op dezelfde site twee erkende zorginstellingen die vraaggericht hun aanbod willen en kunnen combineren. Op die manier kan voor elk van beide cliënten, zorgvrager én mantelzorger, een antwoord op maat geboden worden op hun gezamenlijke zorgvraag.

 

Meer info nodig?

  • Vzw Het Havenhuis: An Vuylsteke, zorgcoördinator – bewoner@hethavenhuis.be (057 22 16 90) of Gudrun Deryckere, directeur – G.Deryckere@hethavenhuis.be (0493 25 21 11)
  • Woonzorgcentrum Zilvervogel Reninge: Evelien Fertein, sociale dienst – socialedienst.reninge@zilvervogel.be of 057 40 90 90 
  • Centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel: Julie Devloo, centrumcoördinator - J.devloo@zilvervogel.be of 057/40 90 96