Verhoging van een aantal pensioenen en sociale uitkeringen met ingang van 1 juli.

Het pensioen volgt de evolutie van de index van de consumptieprijzen. Daarnaast is er ook elk jaar automatisch een verhoging van 2 % op de pensioenen die exact 5 jaar geleden zijn ingegaan. Voor 2021 betekent dit dat de pensioenen die ingegaan zijn in 2016 automatisch verhoogd worden, op voorwaarde dat je geen gewaarborgd minimum ontvangt.

 

 

Vanaf juli 2021 volgen nog een aantal andere verhogingen:

  • Het rust- of overlevingspensioen verhoogt met 1,2% als dit pensioen is ingegaan vóór 01.01.2006 en je geen gewaarborgd minimum krijgt.
  • Het rust-, overlevings-, uit de echtgescheiden pensioen of overgangsuitkering als zelfstandige verhoogt met 1,7% als je geen gewaarborgd minimum krijgt.
  • Het gewaarborgd minimumpensioen werknemers en zelfstandigen verhoogt met 2%.
  • De basisbedragen van de  IGO (inkomensgarantie voor ouderen) verhogen met 2%.
  • De basisbedragen van het GI (gewaarborgd inkomen) verhogen met 2 %.

 

 

Alle informatie over de wijzingen kan je nalezen op de website van de Federale pensioendienst.