HAIRE-project: Onderzoek in functie van het verbeteren van het welzijn van senioren.

 

Stad en OCMW Poperinge zijn partner in het project HAIRE. Dit staat voor Healthy Ageing Through Innovation in Rural Europe.

 

Actief participeren

Het project wil de isolatie en eenzaamheid van ouderen op het platteland doorbreken en de vitaliteit van plattelandsgemeenten verbeteren...

 

 

Ouderen moeten actief kunnen participeren, zodat zij zelf kunnen definiëren welke ondersteuning ze nodig hebben.

 

Zestigplussers ontwikkelen zelf oplossingen om eenzaamheid te verminderen en hun kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn te verbeteren, op basis van hun eigen belangen, capaciteiten en voorkeuren. Vrijwilligers en professionelen binnen de zorg ondersteunen hen hierbij. 

 

Individueel en gemeenschappelijk

 

In Poperinge zullen 75 zestigplussers worden geïnterviewd. Op basis hiervan wordt enerzijds het individueel welbevinden in kaart gebracht en wordt er een individueel actieplan opgesteld. Anderzijds moeten deze interviews leiden tot een 'community rapport' met allerhande verbeterpunten voor de buurt.