Fiscale fiche pensioenen

 

De verzending van de fiscale fiches naar de gepensioneerden is gestart op 1 maart 2021. Alle gepensioneerden zullen dus uiterlijk in de loop van april 2021 toegang hebben tot hun fiscale fiche.

 

Alle gepensioneerden ontvangen hun fiscale fiche elektronisch via mypension.be en via de eBox. Ze hebben geen papieren versie nodig.

 

Men stuurt  geen papieren versie van jouw fiscale fiche als je:

  • een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangt: de pensioengegevens staan dan al in jouw voorstel;
  • jouw aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) indient: jouw pensioengegevens zijn daar al ingevuld;
  • jouw aangifte door een medewerker van de FOD Financiën laat invullen: de medewerker heeft al jouw pensioengegevens.

 

Er zijn wel uitzonderingen. Zo verstuurt men wel nog een papieren versie naar: 

  • gepensioneerden die in het buitenland wonen;
  • bewindvoerders;
  • de langstlevende (huwelijks)partners van gepensioneerden die overleden zijn in de loop van 2020;
  • gepensioneerden die hun belastingaangifte op papier doen of geen voorstel van vereenvoudigde aangifte van de FOD Financiën ontvangen. 

 

Wie toch een papieren versie wil, kan deze aanvragen vanaf 19 april. 

Dit kan je op volgende wijze:

 

Krijg je ook pensioen van Frankrijk?

De Franse pensioenkassen sturen al een hele poos geen fiscale fiches meer op. Vergeet dus ook je Frans pensioen niet aan te geven aan de fiscus.