Coronapremie van 50 EUR/maand verlengd tot en met juni 2021

 

Gerechtigden op een leefloon, personen met een invaliditeit/handicap die genieten van een inkomensvervangende en/of een integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid en alle gepensioneerden met recht op inkomensgarantie voor ouderen, kregen van juli tot en met december 2020 een maandelijkse premie van 50 EUR. Deze premie werd een eerste maal verlengd tot en met maart 2021.

 

De regering besliste deze maatregel opnieuw te verlengen  en deze maandelijkse coronapremie aan de vermelde rechthebbenden toe te kennen tot en met juni 2021.

Reactie schrijven

Commentaren: 0