Coronapremie van 50 EUR/maand verlengd tot en met maart 2021

 

Gerechtigden op een leefloon, personen met een invaliditeit/handicap die genieten van een inkomensvervangende en/of een integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid en alle gepensioneerden met recht op inkomensgarantie voor ouderen, kregen van juli tot en met december 2020 een maandelijkse premie van 50 EUR.

 

De regering besliste deze maatregel te verlengen  en deze maandelijkse coronapremie aan de vermelde rechthebbenden toe te kennen tot en met maart 2021.