Meer mensen hebben vanaf 1 februari recht op sociaal tarief gas & elektriciteit

Het sociaal tarief wordt om sociale redenen aan bepaalde categorieën personen toegekend. Een paar voorbeelden: Personen met een handicap van meer dan 65%, ouderen met inkomensgarantie (IGO); personen die bepaalde uitkeringen van het OCMW ontvangen,...

 

Het sociaal tarief wordt gefinancierd via de federale bijdrage opgenomen in de gas- en elektriciteitsfactuur.

 

De toekenning van dit tarief aan de rechthebbenden gebeurt grotendeels automatisch. De leveranciers passen het sociaal tarief namens de overheid toe via hun elektriciteits- en/of gasrekeningen...

 

 

Wat heeft de federale regering aangekondigd?

De regering heeft een tijdelijke uitbreiding aangekondigd van de rechthebbenden op het sociaal tarief. De federale regering is van plan om de begunstigden van het sociaal tarief uit te breiden naar alle huishoudens die genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (RVT). Dit voorkeurtarief is afhankelijk van het inkomensniveau. Het sociaal tarief zal worden toegekend aan deze nieuwe rechthebbenden voor de periode van 1 februari tot 31 december 2021.