De reddingsstrook: verplicht vanaf 1 oktober.

Vanaf 1 oktober 2020 is het verplicht om bij filevorming een reddingsstrook te vormen, zodat hulpdiensten een gemakkelijke doorgang hebben. Maar hoe werkt dat precies?

 

Waarom moet je een reddingsstrook vormen?

Wanneer de hulpdiensten naar een ongeval moeten rijden, verliezen ze soms veel tijd in de file. Er is niet overal een pechstrook aanwezig, en al is die er wel, dan is het vaak niet aangeraden voor hulpdiensten om ze te gebruiken. Op de pechstrook kunnen namelijk brokstukken liggen die lekke banden veroorzaken; er staan auto’s met pech, waardoor een vlotte doorgang moeilijk is of is er een onderbreking door op- en afritten of brugpijlers. Het principe van de reddingsstrook moet...

zorgen dat prioritaire voertuigen altijd een vrije doorgang hebben.

 

Op welke wegen geldt deze verplichting?

De reddingsstrook moet gevormd worden op alle wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting. De verplichting is dus niet alleen van toepassing op snelwegen, maar ook op andere wegen.

 

Hoe moet je een reddingsstrook vormen?

De voertuigen op de meest linkse rijstrook moeten zo veel mogelijk links aanhouden. Het verkeer op de rechtse rijstrook of rijstroken moet zo veel mogelijk rechts aanhouden. Zo ontstaat er een doorgang tussen de meest linkse rijstrook en die daarnaast. Bij wegen met twee rijstroken ligt de reddingsstrook dus tussen beide rijstroken; bij wegen met drie rijstroken ligt de reddingsstrook tussen de linkerrijstrook en de middenrijstrook. In eerste instantie blijf je binnen de grenzen van de rijbaan. Pas wanneer het prioritaire voertuig nadert en er alsnog niet genoeg ruimte is, mag je bijvoorbeeld even uitwijken op de pechstrook, busbaan of fietspad. Je moet daarbij wel extra voorzichtig zijn dat je daarbij geen andere weggebruikers in gevaar brengt.

 

Wanneer moet je een reddingsstrook vormen?

Je moet de doorgang altijd maken bij filevorming, dus niet alleen als je de sirenes van de hulpdiensten hoort. De bedoeling van de reddingsstrook is dat de doorgang al vrij is wanneer de hulpdiensten naderen, niet dat de ruimte pas gecreëerd wordt op het moment dat ze naderen. Is het prioritaire voertuig gepasseerd, dan moet je de reddingsstrook blijven aanhouden, want er kan later nog een extra voertuig aankomen. Let erop dat je al uitwijkt op het moment dat het verkeer nog aan het vertragen is, want eens je stilstaat, is het niet altijd mogelijk om nog naar links of rechts uit te wijken.

 

Is België het enige land met zo’n verplichting?

 

Nee, de reddingsstrook is al verplicht in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije en vanaf volgend jaar ook in Zwitserland.

 

 

Bron: VAB Magazine