Inspraak stuurt masterplan Vroonhofsite bij.

Heel wat adviesraden/burgers formuleerde, een advies of opmerkingen n.a.v. de inspraakacties in het kader van de opmaak van een masterplan voor de Vroonhofsite. 

 

Op basis van al die bemerkingen gebeurde tijdens de afgelopen weken nog een belangrijke bijsturing van het plan, die wij u niet willen onthouden: de ondergrondse parking, voorzien onder het Huis van het Kind, verhuist tot onder de podiumzaal/academie. 

Deze aanpassing heeft uiteraard grote gevolgen voor de mobiliteit in en rond de Vroonhofsite maar bevat ook een hele reeks andere voordelen.

 

Via deze link leest u waarom deze bijsturing gebeurde en ontdekt u ook de vele voordelen (en slechts enkele nadelen).

 

De gemeenteraad plant de goedkeuring van het plan in de zitting van 28 september 2020.