Vanaf september: Nieuwe lessenreeksen voor senioren.