COVID-19: Fase 4 van het afbouwplan

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten heeft een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw, op basis van het akkoord van de experts van de GEES, dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

...

 

 

 

De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk: 

  1. het respecteren van de hygiënevoorschriften;
  2. activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
  3. het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
  4. het respecteren van de veiligheidsafstand;
  5. de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
  6. groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Meer info: klik hier

Bron: Be-Alert