Onderzoek vervoersarmoede

Samen met verschillende universiteiten (UGent, UAntwerpen, VUB en Toronto) en Mobiel 21 organiseert Netwerk Duurzame Mobiliteit een onderzoek naar vervoersarmoede in België. Dat doen ze door een vragenlijst die gericht is aan mensen die zich minstens 2 dagen per week niet verplaatsen. 

 

Men beseft dat een online vragenlijst niet altijd het meest geschikte instrument is om vervoersarmen te bereiken, maar met beperkte tijd en budget is deze vragenlijst een mooie aanzet voor een eerste stap in een verder proces. Dankzij de academische ondersteuning hopen ze vervoersarmoede terug op de politieke agenda te kunnen plaatsen. Ongetwijfeld gaan ze ons daar in de toekomst ook verder bij betrekken. Als je van dichterbij betrokken wil worden bij het verdere verloop of een collega van je daar beter bij betrokken wordt, kan je steeds contact opnemen met hen via mail

 

De bevraging loopt van 9 juni tot 6 juli (maar kan eventueel verlengd worden). Invullen duurt 10-15 minuten. Klik hier om naar het onderzoek te gaan. De inleidende tekst lees je hier.  

 

Deze informatie krijgen we doorgestuurd van de Vlaamse Ouderenraad, via het RPO Ieper-Veurne.