Vroonhofsite: 2de inspraakronde

Het studiebureau VELD en de stad werkten de voorbije maanden hard aan de opmaak van het masterplan voor de Vroonhofsite. De vele reacties en aanbevelingen vanuit het brede publiek, aangereikt tijdens en kort na de inspraakbeurs van begin februari, vormden, samen met de suggesties vanuit het beleid, de stadsdiensten en het studiebureau met z’n experten zelf, de basis voor het voorstel, dat nu op tafel ligt.

 

Bedoeling is om via een tweede inspraakronde het brede publiek te informeren over het actuele voorstel en desgevallend bijsturingen uit te voeren...

 

 

De tweede inspraakronde bevat niet minder dan vier mogelijkheden om het plan te leren kennen en opmerkingen/suggesties te formuleren:

 1. Live sessie voor het brede publiek - maandag 22 juni 19 u.

  Leden van het schepencollege en het studiebureau lichten het huidige plan toe tijdens een live voorstelling die je online kunt volgen
  op de website van Poperinge. Tijdens de sessie kun je ook chatten met de organisatoren.
  Om de sessie te kunnen volgen, surf je gewoon naar de website; je vindt een link ernaar op de startpagina.
   
 2. Webinar op de stedelijke website

  De live sessie wordt opgenomen en blijft nadien als een webinar op de website staan. Iedereen kan dus wanneer en waar hij wil de digitale uiteenzetting op eigen tempo bekijken en herbekijken. Reacties zijn via mail mogelijk tot eind juni.
   
 3. Expo in de gotische zaal

  Van donderdag 25 juni tot zaterdag 27 juni kan je in het stadhuis alle plannen, tekeningen en teksten uit het huidige voorstel bekijken in een kleine expo (zie verder).
   
 4. Advies via gestructureerde adviesorganen

  Tussen 22 juni en 5 juli krijgen alle gestructureerde inspraakorganen, zoals de adviesraden, de kans om een advies te formuleren, al dan niet geformuleerd tijdens een algemene of bestuursvergadering.
  Vermits er voorlopig geen vergaderingen van de adviesraden plaatsvinden, is het dus belangrijk dat je eventuele opmerkingen/bedenkingen/aanvullingen/… doorgeeft aan Monique Masschelein, de voorzitter van de seniorenraad, uiterlijk tegen 28 juni.  Het dagelijks bestuur zal de bemerkingen opnemen in een adviestekst. Vooraleer het advies wordt overgemaakt aan het studiebureau/stadsbestuur, wordt het eerst nog even ter goedkeuring aan jullie voorgelegd.

 

Bedoeling is dat het studiebureau en het beleid alle opmerkingen beoordelen en desgevallend aanpassingen aan het plan doorvoeren. Als bovenstaande timing en werkwijze lukken, plant de stad de goedkeuring van het masterplan tijdens de gemeenteraadszitting van eind augustus 2020.