Pensioenen en andere uitkeringen stijgen in maart 2020

 

In februari 2020 werd de index van de consumptieprijzen overschreden.  De pensioenbedragen worden  vanaf maart 2020 met 2 % aan de gestegen levensduurte aangepast. Ook de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) stijgen.

Een stijging met 2 % van het brutobedrag betekent niet noodzakelijk een stijging met 2 % van het nettobedrag!  Door de stijging van het brutobedrag worden de inhoudingen op dat bedrag ook aangepast.