Hoe stadsdiensten bereiken?

Zoals bekend kondigt de federale overheid vanaf 14 maart 2020 maatregelen af met als doel het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus.

Voor Poperinge betekent dit concreet dat alle stads- en ocmw diensten en -gebouwen gesloten zijn.  Dit houdt in dat onder andere de sportinfrastructuur, het Sport- en Recreatiebad De Kouter, het Hopmuseum, de bibliotheek en de Stedelijke Kunstacademie voor het publiek gesloten zijn,  dit (voorlopig) tot en met vrijdag 3 april 2020. De diensten blijven wel telefonisch of per mail bereikbaar.

Het Recyclagepark en de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee vormen hierop de enige uitzondering.  Deze twee diensten blijven open volgens de gewone openingsuren.

Een beperkt aantal loketdiensten blijven in die periode alleen voor dringende zaken en enkel op afspraak open.  Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail:


Tot slot verwijzen we graag naar de website www.poperinge.be waar je heel wat online dienstverlening vindt (aanvragen attesten, subsidies, inname openbaar domein, …).