Financiële tegemoetkoming voor rookmelders voor doven en slechthorenden

Erkende doven en slechthorenden kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor speciale rookmelders met felle lichtflitsen en trilplaten, maar dat die tegemoetkoming bestaat is nog te weinig bekend.

 

Sinds 1 januari moeten alle woningen in Vlaanderen verplicht een rookmelder hebben. Maar voor doven en slechthorenden is zo'n klassieke rookmelder weinig zinvol. De overheid voorziet daarom in een tegemoetkoming voor speciale, duurdere rookmelders met felle lichtflitsen en trilplaten. Erkende doven en slechthorenden kunnen er zo vijf aanvragen.

 

 

Maar slechts weinig doven en slechthorenden weten dat er zo'n tegemoetkoming bestaat, zeggen parlementsleden Tine van der Vloet en Katja Verheyen. Sinds 1 januari zijn er slechts 52 aanvragen binnen gekomen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijkt uit cijfers die ze opvroegen bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, terwijl er iets meer dan 9 300 dove en slechthorende mensen geregistreerd zijn. "Er is een inhaalbeweging nodig", zeggen beide parlementsleden, die pleiten voor een informatiecampagne vanuit het VAPH.

 

OPGELET: Ook voor niet erkende doven en slechthorenden stelt zich trouwens een probleem, zeggen Verheyen en van der Vloet. Wie na zijn of haar 65ste slechthorend of doof wordt, kan niet meer erkend worden door het VAPH en komt dus ook niet in aanmerking voor een tegemoetkoming voor een speciale rookmelder. Bevoegd minister Matthias Diependaele liet weten in de loop van het jaar samen te zitten met alle betrokkenen om te bekijken hoe er een extra inspanning voor die mensen kan worden gedaan.

 

 

Lees meer over de aanvraag van speciale rookmelders op de website van het VAPH.

 

Bron: De Vlaamse ouderenraad