Hulpfonds voor slachtoffers van Softenon

Thalidomide is een chemische verbinding die in de jaren 50 en 60 in geneesmiddelen verwerkt werd. Dit staat beter bekend onder de merknaam Softenon. Het was populair als slaapmiddel en als middel tegen ochtendmisselijkheid voor zwangere vrouwen.

 

Het middel bleek echter ernstig schadelijk en veroorzaakte misvormingen bij duizenden borelingen, die niet zelden kort na de geboorte overleden.

De slachtoffers van thalidomide die in België geboren zijn of de Belgische nationaliteit hebben, kunnen vandaag rekenen op een financiële ondersteuning.

...

Alle personen met aangeboren afwijkingen door het gebruik van thalidomide van de moeder tijdens de zwangerschap, kunnen aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming van 125.000 EUR. Zowel de moeder als de vader van een overleden slachtoffer van thalidomide, kunnen elk aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming van 30.000 EUR.

Om deze financiële tegemoetkoming te ontvangen, moeten de betrokkenen een aanvraag indienen bij de HZIV.  Hiertoe dienen ze het aanvraagformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend (met alle nodige bewijstukken), per aangetekende brief over te maken aan de Medische directie:  HZIV, Medische directie - thalidomide, Troonstraat 30A, 1000 Brussel. De aanvragen kunnen uiterlijk tot 16 mei 2021 ingediend worden.

De aanvraagformulieren en extra info vindt je op de website www.caami-hziv.fgov.be.