Lanceringsevenement QUALICANES: Je bent uitgenodigd!

In het kader van het project Partons 2.0 hebben de Provincie West-Vlaanderen en de CCFI (Communauté de Communes de Flandre Intérieure), in samenwerking met het ontwerpbureau ‘Maat Ontwerpers’ een masterplan opgesteld voor een herbestemming en verdere ontwikkeling van de grenspost Callicanes.

 

Dit masterplan werd reeds gepresenteerd aan de omwonenden en geïnteresseerden op een evenement ter plaatse op 14 april 2018.

 

Voor de realisatie van dit masterplan moeten heel wat plannen en studies uitgewerkt worden zoals een herinrichtingsplan voor de realisatie van een ‘ovonde’, een grensoverschrijdend landschapsplan, een haalbaarheidsstudie voor het bouwen van een grensgebouw, ruimtelijke uitvoeringsplannen enz.

 

Om deze te realiseren werd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling een Interregproject opgestart met de verschillende projectpartners in dit verhaal. Ook de Stad Poperinge is één van die projectpartners.

 

De duur van het project is gespreid over 4 jaar tot 2022. In deze periode zullen heel wat activiteiten op de site gebeuren. Zo wordt er op de site een multifunctionele ruimte ingericht waarin deze activiteiten kunnen plaatsvinden en de voortgang van het project kan gevolgd worden.

 

Het project wordt uitgevoerd met heel wat participatie van de burgers. De mening van de inwoners, toeristen, vrachtwagenchauffeurs, handelaars, … is belangrijk voor de vernieuwing van Callicanes!

 

 

Om dit project te lanceren wordt een startevenement georganiseerd op vrijdag 30 augustus 2019 om 17u30 met een presentatie van het herbestemmingsproject, een tentoonstelling, volksspelen, muzikale omlijsting en nog veel meer. Iedereen is welkom want Callicanes verandert met u !

 

 

 

Meer weten?

 

Website: www.qualicanes.eu