Verhoging gewaarborgd minimumpensioen en hogere nettobedragen vanaf 1 maart 2019

De Regering heeft beslist om vanaf 1 maart 2019 het gewaarborgd minimumpensioen  te verhogen voor wie een volledige loopbaan heeft en de  solidariteitsbijdrage te verlagen.
Als je een solidariteitsbijdrage betaalt op uw pensioen zal die daardoor verminderen of mogelijk zelfs wegvallen. Het resultaat: u zult een hoger nettobedrag overhouden.

 

Als u recht hebt op één of beide aanpassingen, dan zult u  een brief of een mail ontvangen met meer uitleg of kan je de nieuwe berekening van uw maandbedrag  bekijken in uw online pensioendossier mypension.be, onder de rubriek "Mijn betalingen".
Meer info, klik hier.