Vlamingen weten niet dat je kans op dementie kan verlagen!

 

In een samenleving die steeds meer om informatie en cognitieve vaardigheden draait, wordt dat brein steeds belangrijker. Er is dan ook veel aandacht voor hersenaandoeningen, met name dementie. Toch weet de Vlaming maar weinig over hersengezondheid.

 

 

Volgens het Expertisecentrum wonen er momenteel in het Vlaamse Gewest 131.800 personen met dementie. Tegen 2060 zal hun aantal zo goed als verdubbelen. Dat is om verschillende redenen zorgwekkend. Dementie treft veel mensen, een verdubbelde zorgbehoefte zal druk zetten op de zorgbudgetten. En helaas: fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vond nog geen strategie om met medicijnen geheugenverlies te vertragen of te voorkomen.

 

Meer informatie omtrent het verlagen van de kans op dementie lees je hier.