Meer en meer ouderen geconfronteerd met zware woonkosten!

 

Hoewel geleidelijk aan minder ouderen met een inkomen onder de armoedegrens moeten rondkomen, stijgt het aantal ouderen met te zware woonkosten van 9% naar 11%. Dat blijkt uit de Vlaamse Armoedemonitor 2016.

 

Concreet betekent dit dat alleen al de kostprijs van de huur of afbetaling van hun lening, verzekering, taksen, water, energie en onderhoud van de woning samen meer dan 40% van hun beschikbaar inkomen in beslag nemen. Voor de totale bevolking ligt dit percentage op 7%.

0 commentaren

Vlaamse ziekenhuis scoren goed!

 

 

 

Vlaamse ziekenhuizen scoren goed op het vlak van zorg en patiëntveiligheid. Dat blijkt uit een nieuwe inspectieronde van de Zorginspectie. Op een aantal vlakken zoals handhygiëne is er duidelijke verbetering tegenover een eerdere inspectie uit 2013.

 

 

 

meer lezen 0 commentaren

Vervoer! Wat zijn de mogelijkheden? Wat kost het mij?

Seniorenbiljet (NMBS)

Het seniorenbiljet is een voorkeurtarief voor personen vanaf 65 jaar waarmee je op dezelfde dag een heen- en terugreis kan afleggen tussen twee Belgische stations naar keuze. Zorg dus dat je jouw identiteitsbewijs op zak hebt voor het geval de treinbegeleider je naar je leeftijd vraagt.

Het biljet is geldig voor reizen in treinen op het binnenlandse spoorwegennet, herkenbaar aan de codes IC, IR, L, CR, P en ICT, en in de klassieke internationale treinen (EC-treinen). Het seniorenbiljet is niet geldig voor treinreizen naar het buitenland.

 

meer lezen 0 commentaren

Nieuw portaal rond e-gezondheid

E-Gezondheid is in volle ontwikkeling. Dit domein groeit exponentieel, er vormen zich tal van projecten, verschillende stakeholders zijn betrokken en de diversiteit aan applicaties is groot. Het is dan ook belangrijk dat er duidelijke en correcte informatie voorhanden is, zodat iedereen hieraan kan deelnemen en er gebruik van kan maken. 

Daarom is er een nieuwe portaal gelanceerd dat specifiek gewijd is aan e-Gezondheidsdiensten. Dit platform biedt alle actoren in de gezondheidszorg (patiënten, zorgverleners en zorginstellingen) een gecoördineerd toegangspunt tot de beschikbare informatie op het vlak van e-Gezondheid.

 

meer lezen 0 commentaren

"Goed kijken is goed eten"

 

De Landbouwbeurs van Libramont 2016 gaat op vrijdag 22 juli van start. Het centrale thema is dit jaar de strijd tegen voedselverspilling.

 

Ter gelegenheid hiervan wil de FOD Economie aan de verplichte vermeldingen op de verpakkingen van voedingsmiddelen herinneren en vraagt consumenten om die aandachtig te lezen zodat ze de juiste keuze kunnen maken en bewust kunnen consumeren.

 

 

meer lezen 0 commentaren

Armoede daalt bij senioren

 

In 2015 bedroeg de monetaire armoede ongeveer 15 %, terwijl 21 % van de bevolking een risico liep op armoede of sociale uitsluiting. Eenoudergezinnen en werklozen zijn de meest kwetsbare bevolkingscategorieën. De armoede bij senioren is echter met een derde afgenomen op tien jaar tijd.

 

Lees meer in het rapport van de FOD Economie.

0 commentaren

Het nieuwe zwembad is een feit...

meer lezen 0 commentaren

Poperinge hartveilig

 

Krijgt iemand op straat of in een openbaar gebouw een hartstilstand, dan is de kans klein dat er net een arts in de buurt is. Wachten op de ziekenwagen duurt lang. Zelf ingrijpen is de boodschap!

 

Wat is een AED?

De Automatische Externe Defibrillator (of kortweg AED) is een apparaat waarmee men veilig een elektrische schok kan geven aan iemand die een hartstilstand heeft gekregen...

 

meer lezen 0 commentaren

84 deelnemers aan de kermiskaarting

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de seniorenraad Poperinge, onder de deskundige leiding van Freddy Wyffels, de kermiskaarting op de laatste vrijdag van de kermisweek. 84 kaarters namen het tegen mekaar op.

 

De senioren konden genieten van een aangename en  (ont)spannende namiddag.

 

Het volledige klassement je hier raadplegen.

 

Voor sfeerbeelden, klik hier.

0 commentaren

Vlaamse Actieve Senioren Poperinge op wandelweek in de Duitse Vulkaan Eifel

 

Voor de achtste maal wandelde een groep van achtentwintig ACTIEVE SENIOREN uit Poperinge gedurende een volle week in de Duitse Eifel.

 

Dat wij actief zijn, blijkt uit het prestatieverslag van onze wandelingen: van 12 tot en met 19 juni 2016 wandelden wij 73 km. waarvan wij 2567 m. al stijgend hebben overwonnen en 2570 m. zijn afgedaald! Dit is voor senioren helemaal niet mis!


Dagelijks werden regen- en onweersbuien getrotseerd.

 

meer lezen 0 commentaren

Café Concert: leuk, sfeervol en veel ambiance

 

Voor het seniorenfeest werd de Maekeblydezaal omgetoverd tot een heus volkscafé. Zangeres Christine zong onder begeleiding van Rudi Beauprez de pannen van het dak.

 

Een 200-tal senioren konden de talrijke meezingers smaken. Van de ruime dansvloer werd optimaal gebruik gemaakt.

 

De sfeerbeelden vind je hier.

0 commentaren

Grootouders & kleinkinderen

 

 

De resultaten van de ‘Grote Grootouderbevraging’ en de ‘Grootouder uit de duizend’-bevraging illustreren het belang van grootouders en kleinkinderen voor elkaar: ze vinden het geweldig om samen dingen te doen en bij oma en opa is het altijd een beetje feest.

 

Ook voor de ouders betekenen ze een grote steun: bijna 80% van de grootouders helpt met de combinatie werk en gezin en 91% vangt de kleinkinderen op als ze ziek zijn.

meer lezen 0 commentaren

Nieuwe aanvraagprocedure voor aanvragen tegemoetkoming en parkeerkaarten personen met een handicap

Op 1 juli 2016 start de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid met een nieuwe aanvraagprocedure voor tegemoetkomingen en parkeerkaarten.

 

Vanaf 1 juli 2016 kan je ook online de volledige aanvraag doen.

 

meer lezen 0 commentaren

Federale adviesraad voor ouderen

 

De Federale Adviesraad voor Ouderen is het inspraakorgaan voor ouderen in het federale beleid. Op eigen initiatief of op vraag van de federale regering of de Kamer kan de FAVO advies uitbrengen.

 

 

In 2015 bracht de FAVO 12 adviezen uit. Daarin werd ingegaan op de pensioenhervormingen, diverse beleidsnota’s, het federaal plan armoedebestrijding, de erkenning van de mantelzorger en de commercialisering van de gezondheidszorg.

 

Het volledige jaarverslag kan je hier lezen.

0 commentaren

Index-aanpassingen

 

 

Vanaf juni 2016 zijn de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel aan de kosten van levensonderhoud aangepast. Ook de pensioenen werden geïndexeerd.

 

 

Wat verandert er voor u?

 

meer lezen 0 commentaren

De seniorenraad waakt over de belangen van de Poperingse senioren. Deze raad geeft advies op eigen initiatief of op vraag van de lokale overheid over alle thema's die de senioren aanbelangen. De seniorenraad heeft als doel het bevorderen van een integraal ouderenbeleid in het belang van alle inwoners van Poperinge.

Contact

De seniorenraad is er ook voor u!

U kunt met uw vragen en opmerkingen die senioren aangaan bij ons terecht. U kunt ons bellen, mailen, gebruik maken van onderstaand formulier. Na ontvangst nemen wij contact met u op.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.Dit is waar wij om geven

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd aan de verschillende politieke partijen een memorandum overhandigd. De seniorenraad vond het belangrijk om de toekomstige beleidsmakers van de stad te informeren over de belangen van de senioren in Poperinge. Lees verder...


Om even bij stil te staan :

"Net toen de rups dacht dat zijn leven voorbij was, werd hij vlinder..."