Kwaliteit van het drinkwater in 2017

Drinkwater is water bestemd voor menselijke consumptie, dat dus veilig en gezond kan gedronken worden. Het drinkwaterbesluit vormt het algemene wettelijke kader voor de kwaliteitsgarantie van het drinkwater. Dit besluit legt de minimale kwaliteitseisen voor drinkwater vast en regelt de organisatie van een minimumcontrole op de productie en distributie van het drinkwater. Daarnaast gelden ook verplichtingen rond de operationele monitoring.

  

De watermaatschappijen zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wettelijk verplichte controle aan de kraan. Jaarlijks maken ze een controleprogramma op dat moet worden goedgekeurd door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)...

 

 

De VMM houdt toezicht op de drinkwatervoorziening in Vlaanderen.  Uit het verslag van de VMM blijkt dat de drinkwaterkwaliteit aan de kraan ook in 2017 goed was. Het totale conformiteitpercentage is hoger dan 99,63 %. Dit percentage wordt berekend op basis van het totale aantal analyses en het totale aantal vastgestelde normoverschrijdingen voor alle parameters samen.

 

Het volledige verslag kan je hier raadplegen.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0