Vervroegd pensioen nu ook mogelijk voor bruggepensioneerden

 Wie nu in het stelsel van SWT (werkloosheid met bedrijfstoeslag of het vroegere brugpensioen) zit, krijgt vanaf 1 januari 2019 de mogelijkheid om dit stelsel vóór de wettelijke pensioenleeftijd te verlaten wanneer voldaan is aan de leeftijds-en loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd rustpensioen.

 

Meer informatie kan je bekomen tijdens de zitdag van de Federale pensioendienst, telkens iedere 4de dinsdag van de maand van 9 tot 11u in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22 of bij de dienst Welzijn, iedere werkdag van 9 tot 12u, ook in het Sociaal Huis.

Reactie schrijven

Commentaren: 0