Opgelet, modder op de weg!

Tijdens de herfstmaanden is het weer oogsttijd. Dit betekent een periode van hard werken voor de landbouwers maar ook een periode van verhoogde verkeersonveiligheid op de wegen rond de boerderijen en de velden. Vooral wanneer landbouwers hun oogst via de openbare weg moeten vervoeren, kunnen er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Tijdens het vervoer van de oogst is het natuurlijk onvermijdelijk dat aarde, suikerbieten, maïs, aardappelen, enzovoort op de weg vallen. Het af- en aanrijden met landbouwvoertuigen van de velden laat ook heel wat moddersporen op de weg achter.

Belangrijk voor de weggebruikers
Tijdens de herfstmaanden rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Breng begrip op voor de boeren die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat dit met zich meebrengt. Hou vooral rekening met besmeurde wegen. Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind maar pas je snelheid aan.

Reactie schrijven

Commentaren: 0