Spilindex overschreden: Pensioenen stijgen in september

 

De FOD Economie meldt dat de spilindex werd bereikt, wat betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in september met 2 procent verhoogd worden. De lonen in de openbare sector volgen in oktober. De vorige spilindex-overschrijding dateert van mei 2017.

 

Wie in het begin van de maand september zijn pensioen ontvangt zal de stijging nog niet verrekend zijn. Deze mensen krijgen in de loop van de maand september een bijkomende storting.

Met ingang van 1 juli 2018  werd  het basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) reeds verhoogd. Het basisbedrag van de IGO verhoogt met 8,80 EUR per maand en het verhoogde basisbedrag voor alleenstaanden verhoogt met 13,20 EUR. Wie recht heeft op een IGO ontvangt de verhoging automatisch en krijgt hierover een bericht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0