Zijn zonnepanelen of zonneboiler interessant voor mij?

Aan de hand van de zonnekaart kom je te weten hoe geschikt jouw dak is voor zonnepanelen of een zonneboiler. Wie nog niet investeerde in zonne-energie heeft vaak twijfels over de mogelijke kostprijs of de geschiktheid van zijn dak. Met de zonnekaart willen de makers tonen dat deze twijfels niet altijd terecht zijn.

Hoe werkt het?

Elk gebouw krijgt een score. Voor gebouwen met een goede score berekent de zonnekaart wat zonnepanelen en een zonneboiler op het dak kunnen kosten en opbrengen.

Meer informatie
De zonnekaart is een initiatief van het Vlaams Energieagentschap in samenwerking met Informatie Vlaanderen en de Vlaamse

Instelling voor Technologisch onderzoek.

Lees meer op de website van energiesparen.be.

Reactie schrijven

Commentaren: 0