Wat verandert er zoal vanaf 1 januari 2018?

Een nieuw jaar betekent meestal een hele resem aan nieuwe regels die van start gaan. We lijsten de belangrijkste op:


De beurstaks stijgt opnieuw

De taks op aandelen stijgt van 0,27 naar 0,35 procent, die op obligaties wordt 0,12 in plaats van 0,09 procent.


Belastingvrij spaarplafond gehalveerd

De interesten op de spaarboekjes zullen dan niet meer vrijgesteld zijn van belastingen tot 1.880 euro per persoon, maar tot 940 euro, bijna een halvering dus.       
    
Suikertaks wordt verhoogd

De suikertaks, de taks op frisdranken en andere suikerhoudende dranken, wordt verhoogd.

 

Vervroegd pensioen opnieuw wat strenger

Vervroegd op pensioen gaan wordt vanaf 1 januari 2018 opnieuw wat strenger geregeld. Voortaan zal de werknemer 63 jaar moeten zijn en 41 loopbaanjaren op de teller moeten hebben. Dit jaar was dat nog 62,5 jaar en 41 loopbaanjaren. Er blijven wel nog uitzonderingen voor mensen met langere loopbanen.


Minimumpensioen bij volledige loopbaan omhoog

Op 1 januari 2018 zien mensen met een minimumpensioen die een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben, hun pensioen met 0,7 procent stijgen. Voor een alleenstaande komt het minimumpensioen dan te liggen op 1.220,92 euro per maand.. WERK


40 tot 45 euro meer loon door taxshift

De taxshift stuwt de lonen van alle werknemers in België vanaf 1 januari 1,5 procent tot 3 procent hoger. Per maand betekent dat een extra 40 à 45 euro.

 

Werkzoekenden kunnen via wijk-werken tijdelijk werkervaring opdoen

Vanaf 1 januari gaat het systeem van wijk-werken van start. Het gaat om een stelsel waarin werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Het systeem vervangt het bestaande PWA-stelsel. 


Systeem van flexi-jobs uitgebreid van horeca naar handel

De flexi-jobs die al sinds 2015 bestaan in de horeca, worden vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar de detailhandel (bvb. bijvoorbeeld warenhuizen, bakkers, slagers en kappers). Daarnaast zullen ook gepensioneerden flexi-jobs kunnen uitvoeren.

 

E-peil voor nieuwbouw wordt verlaagd naar E40

Nieuwbouwwoningen waarvoor vanaf 1 januari in Vlaanderen een aanvraag ingediend wordt, moeten een E-peil hebben van 40 of lager. Voordien was dat E50. Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het behalen ven het E-peil is een van de EPB-eisen (energieprestatie en binnenklimaat) voor een nieuw gebouw. 


Energielabel verplicht voor kachels

Het voor koelkasten of wasmachines al langer verplichte energielabel  wordt op 1 januari ook ingevoerd voor kachels, zoals hout- en pelletkachels. Dan treedt een Europese verordening in werking. Het label geeft aan hoe energie-efficiënt een kachel is.


Elektriciteitsprijs daalt door verlaagde energieheffing

De Vlaamse energieheffing (ook Turteltaks genoemd) daalt voor een gemiddeld Vlaams gezin in 2018 tot 9 euro per jaar. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal voortaan 4 euro meer moeten betalen aan groenestroombijdrage. Daarnaast blijft er een beperkte energieheffing bestaan. Die zal niet langer 100 euro per gezin bedragen, maar 5 euro.  Samen met een lichte daling van de distributienettarieven zal dit leiden tot lagere elektriciteitsprijzen, verwacht energieregulator Vreg.


 Variabele boetes

 Vanaf 1 januari hanteert men een variabel tarief afhankelijk van de ernst van de overtreding.


Luchtvaartmaatschappijen controleren identiteit passagiers aan gate

De luchtvaartmaatschappijen actief op Belgische luchthavens moeten vanaf 1 januari een "conformiteitscheck" uitvoeren. Dat betekent dat ze aan de gate, net voordat passagiers op het vliegtuig stappen, de identiteitspapieren van elke passagier vergelijken met zijn boarding pass. 


Omgevingsvergunning vervangt stedenbouwkundige en milieuvergunning

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt vanaf 1 januari in heel Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In een handvol gemeenten is de nieuwe procedure al van kracht, maar op 1 januari volgt de rest van Vlaanderen.

 

Katholieke dopelingen krijgen "christelijke identiteitskaart"

Elke katholieke dopeling krijgt vanaf 1 januari een "christelijke identiteitskaart". Het is voor de ouders een tastbare herinnering aan het doopsel. Op deze "Identiteitskaart van een christen" is ook voldoende ruimte voorzien om later de eerste communie, het vormsel en het huwelijk in te vullen.


Honorarium artsen stijgt, maar artsenbezoek niet duurder

Het honorarium van een huisarts of specialist wordt op 1 januari 1,68 procent duurder. Maar omdat het remgeld, het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt, niet stijgt, wordt de raadpleging niet duurder. De overige erelonen van artsen gaan 1,5 procent de hoogte in, met uitzondering van de honoraria van medische beeldvorming en klinische biologie. Daar is er 1,25 procent indexatie.

 

Provincies gekortwiekt

Vanaf 1 januari mogen de Vlaamse provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden meer uitoefenen. Jeugd, cultuur, sport, gelijke kansen en welzijn gaan naar de lokale besturen of het Vlaamse niveau, enkel de grondgebonden bevoegdheden blijven bij de provincies. 


Proximus stopt telegramdienst

Na meer dan 170 jaar stopt telecombedrijf Proximus definitief met de dienst voor verzending en ontvangst van telegrammen. Het telegram moest plaats ruimen voor modernere en goedkopere communicatiemiddelen. 

 

Bron: www.vrt.be.

Reactie schrijven

Commentaren: 0