Wat wil de Poperingse senior voor de volgende beleidsperiode?

 

Op 14 september 2017 werd door de seniorenraad goedkeuring gehecht aan een memorandum, dat tal van suggesties biedt voor het creëren van kansen voor ouderen om hun leven te faciliteren.

 

Alle Poperingse seniorenverenigingen en een aantal onafhankelijken, lid van de seniorenraad, hielpen mee aan het opmaken van het memorandum. Er wordt geenszins gepleit voor een eenzijdig seniorenbeleid, maar veeleer voor een meer-generatie-samenleving, een beleid dat erop gericht is het welzijn van alle inwoners, zowel jong als oud, te behouden en te stimuleren en zo te komen tot een evenwichtige leefgemeenschap.

 

Alle Poperingse politieke partijen werden op donderdag 23 november om 19u in het stadhuis uitgenodigd. Zij kregen een toelichting van wat de Poperingse senioren belangrijk vindt om te realiseren in de beleidsperiode 2019 - 2024.

Het volledige memorandum vind je hier.

Reactie schrijven

Commentaren: 0